Militairen stoppen met straatpatrouilles, politie neemt taken over

Belgische militairen zullen niet langer te zien zijn op straat. ©SnappyGoat

Belgische militairen zullen niet langer te zien zijn op straat. ©SnappyGoat

 

Militairen stoppen met straatpatrouilles, politie neemt taken over

De Belgische militairen verdwijnen uit het straatbeeld. Dat meldt de VRT, op basis van bronnen die dicht bij het dossier staan. Het is de regering die de beslissing maakt. Het leger startte met straatpatrouilles na de aanslagen in Parijs, zes jaar geleden. De politie zal de patrouilles overnemen.

Het gaat om een gefaseerde overgang, waarbij het aantal militairen dat nog op straat patrouilleert geleidelijk aan zal verminderd worden. Het proces zal in nauw overleg met de betrokken veiligheidsdiensten verlopen, waarbij de dreigingsanalyses van het daarvoor bevoegde coördinatieorgaan (OCAD) voortdurend in acht zullen genomen worden.

Vanaf nu dinsdag zal het aantal militairen van 550 naar 300 worden teruggebracht. Tegen 1 september moet er een einde komen aan ‘Operation Vigilant Guardian’, die als doel had om terroristische dreiging het hoofd te bieden.

Vanuit Defensie werd al een tijdlang aangedrongen op het stopzetten van de patrouilles. De vele patrouille-opdrachten zouden de ontwikkeling van jonge soldaten in de weg staan. Zij zouden onvoldoende tijd hebben om te trainen, en zo geen volwaardige opleiding genieten.

©Radio1

De auteur

Victor Traest

Profiel E-mail

Victor Traest, 19 jaar oud. Journalistiek.