Omdat ik (g)een meisje ben

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef 2021.

Jongeren en kinderen spenderen gemiddeld 8 uur per dag achter de schoolbanken, dit 12 jaar lang. Het zijn de meest gevoelige jaren in je leven die je vormen tot wie je bent. Wat als we je vertelden dat de meeste keuzes die je in die tijd maakte, mede gevormd zijn door je geslacht? Wij nemen je mee doorheen de hele schoolloopbaan, van kleuterschool tot universiteit, en namen hierbij de genderstereotypering grondig onder de loep.

Voor een optimale leeservaring bekijk je deze longread best via Google Chrome.

https://readymag.com/2806592