RescEU: extra middelen voor lidstaten bij natuurrampen

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bedrijf & ondernemen.

Het afgelopen jaar hebben zich opmerkelijk veel natuurrampen voorgedaan binnen Europa, zoals de aardbeving in Amatrice (Italië) in 2016. Bron: EbS

 

Een reserve aan blusvliegtuigen, speciale waterpompen, stedelijke zoek- en reddingsoperaties, veldhospitalen en medische noodteams moet de Europese Unie helpen inspelen op rampen. Onder de naam rescEU wil de commissie haar lidstaten extra operationele middelen aanbieden. De nationale middelen van de getroffen lidstaten bleken de afgelopen jaren niet voldoende om natuurrampen het hoofd te bieden.

Het initiatief komt er na de talrijke bosbranden, overstromingen, aardbevingen en epidemieën, die de Europese lidstaten de laatste jaren hebben getroffen. RescEU zal de nationale capaciteit niet vervangen, maar ondersteunen. De EU-lidstaten kunnen voortaan rekenen op een EU-gefinancierde reserve aan operationele middelen, naast de eigen middelen. De lidstaten staan nog steeds zelf in voor het risicobeheer.

Auteurs: Xander Cottens, Eveline Hagenbeek, Jarne Lanckriet, Ellen Van Laere & Tine Verschueren