Vlaanderen gaat voor het eerst sinds 2017 opnieuw geloofsgemeenschappen erkennen

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerpen news2020, newsbinnenland.

Bart Somers

Bart Somers ©European Union

 

Vlaanderen gaat voor het eerst sinds 2017 opnieuw geloofsgemeenschappen erkennen 

De Vlaamse overheid gaat opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen. Zo’n erkenning schept rechten en verplichtingen voor de geloofsgemeenschap en de betrokken Vlaamse gemeente.

Lokale geloofsgemeenschappen, kerken en besturen van erediensten moeten erkend zijn door de Vlaamse overheid. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals subsidies en vrijheid van eredienst. Al zijn er wel heel wat voorwaarden en verplichtingen aan verbonden. De lijst van erkende geloofsgemeenschappen is sinds 2017 onveranderd gebleven.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers heeft momenteel een voorontwerp van decreet klaar dat voorziet in nieuwe erkenningsvoorwaarden. Eén van de voorwaarden om erkend te worden is het verbod op buitenlandse financiering of staatsinmenging. 

Het decreet moet in werking treden vanaf september 2021. Vanaf dan krijgen alle erkende erediensten een jaar de tijd om zich te conformeren naar de nieuwe regels. Toekomstige erkenningsaanvragen moeten een traject van vier jaar doorlopen waarin ze grondig gescreend worden en lokale geloofsgemeenschappen begeleid worden in hun aanvraag. 

Bron: ©Belga 

De auteur

Victor Seys

Profiel Facebook Twitter E-mail

Journalism student born in 1998, based in Ghent.