“Zonder giften overleven we niet”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp in dialoog.

De MUG-Helikopter opereert vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge

De MUG-Helikopter opereert vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge

 

BRUGGE – De MUG-Helikopter is op sterven na dood en vraagt om een reanimatie, maar krijgt geen gehoor bij de overheid. Die ziet er geen meerwaarde in. Hierdoor moet een groot deel van het geld via andere kanalen komen. “Een derde van de inkomsten komt uit de privé en dat aandeel blijft stijgen”, zegt dokter Nicolas Müller – voorzitter van de MUG-Heli.

Biedt de MUG-helikopter effectief een meerwaarde binnen de Mobiele Urgentiegroep?
“Ja. Uiteindelijk gaat het om het snelst ter plaatse zijn. Vanaf het moment dat de af te leggen afstand via de weg meer dan vijftien kilometer is, kan de helikopter die afstand sneller overbruggen. Jaarlijks doen we ongeveer achthonderd interventies tussen zonsopgang en zonsondergang. Als we geen meerwaarde zijn, waarom zou het Hulpcentrum 100/112 ons dan zo veel oproepen?”

Is de helikopter dan altijd als eerste aanwezig?
“Neen. We zijn niet altijd als eerste aanwezig. Dat zullen wij ook nooit beweren. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block is de helikopter niet sneller dan de voertuigen. Maar dat moet ze mij nog altijd bewijzen. Het is makkelijk om gewoon te zeggen: ‘De helikopter biedt geen meerwaarde’. Als ze haar standpunt niet kan bewijzen, ondermijnt ze de volledige MUG-functie. Dan kan ze ook tegen de voertuigen zeggen dat ze zich niet meer moeten haasten.”

De Block wilt er geen cent aan uitgevenNicolas Müller

Volgens minister De Block duurt de opstartperiode van de helikopter vier minuten en vinden jullie niet altijd een landingsplaats in de buurt. Gaat de geboekte tijdswinst, die jullie in de lucht maken, zo niet verloren?
“We hebben een starttijd van vijf minuten, maar dat zou een minister met dossierkennis moeten weten. Een MUG-voertuig kan ook niet onmiddellijk vertrekken en ook zij kunnen onderweg problemen ondervinden om de locatie te bereiken. In de meeste gevallen landen we dicht bij het slachtoffer. De piloot kiest de landingsplaats in een handvol seconden. De ambulance moet ons zelden oppikken.”

Is het dan bewezen dat de MUG-Helikopter een meerwaarde biedt?
“In België kan geen enkele studie bewijzen dat een Mobiele Urgentiegroep een meerwaarde biedt. Geen enkele studie toont aan dat wij effectief levens redden, maar ik blijf erbij dat wij zeker veertig levens extra redden per jaar. De overheid wil ons hierin niet volgen. Gewoon omdat minister De Block er geen cent wilt aan uitgeven.”

De werkingskost van de helikopter bedraagt per jaar. Dat is niet weinig. Is die hoge kost een struikelblok voor de minister?
“In een budget van Volksgezondheid is dat minder dan één eurocent. Ze wilt niet. Misschien is ze wel bang voor een wildgroei eens ze toezegt. De overheid heeft destijds zelf besloten dat er drie helikopters moeten zijn om het volledige Belgische grondgebied te dekken. Ze moet dus niet zeggen dat het niet nuttig is, want dan spreekt ze zichzelf tegen.”

Tien procent van de interventies wordt geannuleerd. De helikopter is op dat moment wel al vertrokken. Als je dat cijfer vergelijkt met de jaarlijkse werkingskosten komt dat neer op . Is dat geen grote verspilling?
“Dat klopt. Dat is inderdaad een probleem. Het Hulpcentrum 100/112 stuurt de MUG-Heli uit als het om een levensbedreigende situatie gaat. Als blijkt dat de situatie meevalt, roepen ze ons terug. Dat gebeurt ook bij de MUG-voertuigen.”

Worden jullie dan niet te snel ingezet?
“Waarschijnlijk wel. Anders zou het Hulpcentrum ons niet terugroepen. De helikopter rukt uit als een andere MUG-eenheid niet binnen het kwartier ter plaatse kan zijn. Net daarom redden wij veertig extra levens per jaar. Als de ambulance alles kan doen, keren wij terug. Mensen verwarren ons vaak met een ambulance, maar de MUG-Heli heeft naast een verpleegkundige ook een arts aan boord. Indien nodig kan de helikopter ook een patiënt vervoeren, maar wij zijn geen vliegende ambulance.”

Dokter Nicolas Müller is voorzitter van de MUG-Heli en arts op de Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan in Brugge

Dokter Nicolas Müller is voorzitter van de MUG-Heli en arts op de Intensieve Zorgen van het AZ Sint-Jan in Brugge

De huidige Federale overheidsdienst Volksgezondheid zal geen subsidies uitschrijven. In 2013, onder Laurette Onkelinx (PS), lag er wel een Koninklijk Besluit op tafel om de MUG-Heli officieel te erkennen. Dat gebeurde niet. Een gemiste kans?
“De MUG is gebonden aan een ziekenhuis. De MUG-Heli niet. De enige voorwaarde voor de erkenning was dat ook de helikopter zich aan een ziekenhuis koppelde. Wij zagen daar geen probleem in, maar onze Waalse collega’s uit Bra-sur-Lienne (Waar de tweede MUG-helikopter in ons land zich bevindt, red.) wilden dat niet. Zo hebben ze de enige kans gekelderd.”

Volgend jaar zijn er federale verkiezingen. Tijd voor verandering na Maggie De Block?
“Ik vind niet dat Maggie De Block het slecht doet als minister van Volksgezondheid. Het is natuurlijk niet leuk als ze je eigen project niet wilt steunen. Als De Block nog een legislatuur aanblijft, is het opnieuw een njet. Als er iemand anders aangesteld wordt, dan maken we een kans.”

Heeft u daarbij een specifieke partij in gedachten?
“De MUG-Helikopter kan enkel overleven door neutraal te blijven. Dat vind ik belangrijk. Elke politieke partij mag voor ons iets proberen te doen. Is het nu Groen, N-VA, sp.a of Vlaams Belang, hun visie interesseert me niet. Als ze zich achter de MUG-Heli scharen is dat oké.”

Aangezien er geen federale subsidie is, moeten jullie het geld elders halen. Bij sponsors, gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en in de privé. Is de stap naar de privé de ultieme stap om het faillissement tegen te gaan?
Neen. Mensen doen het nog altijd uit liefdadigheid en daar kan ik enkel een diepe buiging voor maken. Dat toont dat de mensen geloven in de MUG-Heli. Het is niet erg dat er een stuk van de financiering via andere wegen moet komen, maar het wordt moeilijk. Een derde van het geld komt uit de privé. En dat wordt steeds meer, want de provincie wilt niet indexeren. Die vinden dat ze genoeg subsidiëren, maar onze werkingskosten zijn de afgelopen jaren wel gestegen.”

Was de deelname aan het tv-programma ‘Helden van Hier’ dan een bewuste zet om het grote publiek aan te spreken?
“Ja. Dat was om meer aandacht te krijgen. De programmamakers kwamen al jaren vragen of we wilden deelnemen. Ik heb telkens neen gezegd, maar nu heb ik toegezegd met het oog op het financiële voordeel.”

Het tv-programma heeft dus effectief gezorgd voor meer inkomsten?
“Ja. Er worden nu meer kleine evenementen georganiseerd zoals een mosselsouper of een koekenbak. Ook bedrijven doen meer giften. Zo schonk DELA ons twaalfduizend euro. Maar dat zijn allemaal eenmalige giften. Het jaar erop moeten we opnieuw op zoek naar kapitaal.”

Je moet dus bijna de ene cheque na de andere ophalen?
“Ja, maar ik kan niet overal heen. Mensen willen dat ik voor een koekenbak van twintig euro het geld persoonlijk ga afhalen. Alle beetjes helpen, maar dan kost het mij meer aan brandstof dan dat de koekenbak oplevert.”

Het tv-programma is ook goede reclame geweest voor de sponsors. ADMB en de Artes Group zijn prominent in beeld geweest. Zal dat leiden tot een contractverlenging?
“De sponsoring is als in het voetbal. Bedrijven sponsoren drie à vier jaar en nadien staat er een nieuwe naam op de helikopter. Het contract met Artes loopt eind dit jaar af en dat met ADMB eind volgend jaar. Gaan ze bijtekenen? We zijn aan het onderhandelen. Als ze niet willen, moeten we andere zoeken. En dat zoeken gaat niet zonder connecties. Als je niemand kent, vind je geen sponsor. De sponsor komt niet tot bij ons. Wij moeten naar de sponsor toestappen.”

Als er iets misloopt, gaan we in het roodNicolas Müller

De MUG-Heli lijdt geen stabiel leven. Zonder alle giften zou de helikopter niet meer kunnen vliegen. Heb je nog nooit gedacht dat je het zal moeten stopzetten?
“Zonder giften is het zeker gedaan. Aan stoppen heb ik nog nooit gedacht. Als ik hierop ja zeg, dan gaan ze in Brussel blij zijn. Ik leef van jaar tot jaar. Momenteel ben ik bezig met het budget voor 2019 rond te krijgen. Er mag absoluut niets mislopen, want dan gaan we in het rood.”

Zou een schreeuw van de gewone mens de overheid kunnen overtuigen? Of zou de overheid ingaan tegen de wil van hun eigen kiezers?
“De overheid gaat wel vaker tegen de wil van het volk in. Er zijn al veel mensen naar de FOD Volksgezondheid gestapt om ons te helpen, maar het heeft een averechts effect. De minister denkt dat wij die mensen sturen. Dat is niet zo. Als er mij honderden mensen vragen waarom ik niet subsidieer zou ik ook beginnen denken: ‘De volgende die hier staat voor die helikopter gooi ik buiten.’ De mensen bedoelen het goed, maar ik wil dat ze ermee stoppen.”

De auteur

Tom Rutsaert

Profiel E-mail

Sportliefhebber met een passie voor reizen