Abortus, ook een mannenzaak

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef 2021.

Mannen in een abortusproces (Tekening: Anne-Li Geeraert)

Tekening: Anne-Li Geeraert

 

Abortus. Een thema waar je tegenwoordig niet meer om heen kan in de media. De vele discussies om de bedenktijd nu wel of niet te verlengen, moedige getuigenissen van vrouwen die het zelf hebben meegemaakt … Wat ons opvalt, is dat de verhalen van de man uitblijven. 

Wettelijk gezien heeft de man op dit vlak geen rechten. De vrouw ondergaat de abortus, dus zij heeft de eindbeslissing. Maar betekent dat ook dat elke vrouw alleen beslist? Krijgt de man dan geen plek in dit proces?  

In onze Bachelorproef laten we getuigen en experten aan het woord in drie fases. Dit doen we volgens het verloop van een abortusproces: de beslissing, de ingreep en de verwerking. Zo gaan wij op zoek naar de rol van de man in het abortusverhaal

Voor een optimale ervaring bekijk je deze Bachelorproef het best in Google Chrome. 

https://readymag.com/2764591
De auteur

Maarten Bockstaele

Profiel E-mail

Student journalistiek op Arteveldehogeschool Gek op geschiedenis, nieuws, koffie en een gezellig cafébezoek History, that's my thing!