Disclaimer

Doel

www.voetweg66.be is een website van de opleiding Bachelor in de Journalistiek van de Arteveldehogeschool. www.voetweg66.be wil aan haar studenten journalistiek een ruimte ter beschikking stellen in het kader van het onderwijs. De publicatie van op deze website geplaatste informatie in andere media en op andere platformen past eveneens in het onderwijsproject.

Verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Arteveldehogeschool heeft hierover geen technische of inhoudelijke controle, noch staat ze garant voor de volledigheid of juistheid van de inhoud en de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen waarnaar verwezen wordt.

www.voetweg66.be biedt geen garantie over de veiligheid van de eigen website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. Ze geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd.

Intellectuele rechten

Alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie berusten respectievelijk bij de Arteveldehogeschool en de studenten van de opleiding Bachelor in de Journalistiek die meewerkten aan de redactie van de informatie op deze website. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving. Als je gebruik maakt van het citaatrecht, ben je verplicht ‘© www.voetweg66.be‘ en de naam van alle auteurs te vermelden.