Privacy

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door www.voetweg66.be. Ze dienen enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zonodig te verbeteren. Mail hiervoor naar dries.rombouts@arteveldehs.be.

De auteurs en de Arteveldehogeschool spannen zich in om de inhoud van www.voetweg66.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.