Dossier: wonen in een studentenstad

CC: Paul Lofeodo

 

Er zijn twee zaken die een studenten wel eens hoort: Zorg dat je voldoende slaapt en geniet zoveel mogelijk van je studententijd. Slapen is voor hen een bezigheid in het weekend, het genieten gebeurt vooral tijdens de week. Dat genieten mag je dan ook wel letterlijk nemen, zowel dag als nacht. Bewoners van de stad kunnen dit niet altijd appreciëren. Voor wie de volgende dag vroeg op zijn werk moet zijn, kan nachtlawaai één van de grootste ergernissen zijn. Hoe gaat een studentenstad zoals Gent om met dit probleem?

(CC: Luz Adriana Villa)


Thema’s
Wat is dat eigenlijk, geluidsoverlast?
Studenten en bewoners
Stijgende bierprijzen
Studentenpreventiecoach
Studenten klagen
Opgelost?


Wat is dat eigenlijk, geluidsoverlast?

Het woord geluidsoverlast kunnen we opsplitsen. Het eerste woord is geluid en dat beschrijft de Van Dale als volgt: ‘trillende beweging van de lucht die door het gehoororgaan wordt waargenomen.’ Overlast valt moeilijker uit te leggen, het is een hinder die iemand ervaart. Wanneer ervaart iemand hinder? Voor die ene persoon kan de grens ergens anders liggen dan voor de andere persoon. Daarom kan een stad ervoor kiezen om hierrond duidelijke regels in een specifieke reglement te stoppen. Voor Gent bestaat zo’n reglement niet, zij gaan uit van ‘goed nabuurschap’. Men moedigt de mensen aan om zelf eerst stappen te ondernemen alvorens naar de politie te bellen.

Een fragment uit de animatiereeks van Mr. Bean over geluidsoverlast


Studenten en bewoners

Gent telt verschillende buurten en in elke buurt gaan bewoners anders om met de studenten. In het centrum van Gent is de verdeling tussen studentenkoten en woningen ongeveer de helft. Hier geven de bewoners aan dat ze de studenten tolereren. Het gaat er niet slecht aan toe, maar ook niet goed. In de buurt van de Brugse Poort en het Rabot hebben de bewoners amper problemen met de studenten rondom zich. Hoe verder studenten van het centrum gaan wonen, hoe slechter ze overeenkomen met hun buurt. Daar ervaren de bewoners de studenten als storend. Soms krijgen de bewoners het gevoel dat studenten hun buurt willen innemen en dat komt niet bij iedereen even goed over.


Stijgende bierprijzen

In een studentenstad zijn ‘kotfeestjes’ niet te vermijden. Studenten spreken samen af op een kot, ze drinken zich in en vertrekken dan samen naar de uitgangsbuurt. Vaak zijn de studenten er zich niet van bewust dat ze overlast maken. (Een venster dat openstaat, vrienden die buiten staan te roken, te luide muziek…) Stad Gent organiseert daarom ieder jaar een preventiecampagne die het probleem aankaart. In Leuven proberen ze het dit jaar anders, daar zijn ze tot de conclusie gekomen dat de stijgende bierprijzen een oorzaak zijn dat studenten langer op een kot blijven indrinken. Via de campagne ‘Doe het eens op café’ lokken ze de studenten vroeger naar café via goedkoper bier.

Een nachtelijk feestje bij de buren


Studentenpreventiecoach

De studenten mogen zich dan wel bewust zijn van hun nachtlawaai, het probleem aanpakken is niet zo simpel. Waarschuwen en GAS-boetes uitdelen helpt niet. Daarom heeft stad Gent sinds 2008 een studentenpreventiecoach aangesteld. Deze persoon is het aanspreekpunt tussen de studenten en de bewoners. Wanneer er aanhoudende problemen ontstaan, komt ze tussenbeide en zoekt ze samen met beide partijen naar een oplossing. In een interview uit 2012 vertelt de huidige studentenpreventiecoach Chantal Smets over haar job.

De meeste bemiddelingsgesprekken zijn wel het resultaat van een melding van een Gentenaar.
Maar ook studenten kunnen samenlevingsproblemen ervaren, soms zelfs van medestudenten en soms inderdaad van Gentenaars.
Chantal Smets

Studenten klagen

Het zijn niet enkel de bewoners die klagen over de studenten. Studenten hebben ook hun bedenkingen naar stad Gent toe. Er zijn studentenkoten die jaarlijks een kotfeest organiseren, hiervoor doen ze hun uiterste best om alle buren tevreden te houden. Op voorhand laten ze bij de buren een briefje achter met alle nodige informatie. Indien er zich de avond zelf toch problemen voordoen, dan kunnen de buren hen op alle mogelijke manieren contacteren. Ondanks alle moeite vinden de studenten ieder jaar op voorhand een brief van stad Gent in de brievenbus met de eventuele gevolgen. Is dit wel de correctie manier van handelen? In een studentenstad moeten ook de studenten inspraak krijgen in hun leefmilieu, nu geeft de stad enkel gehoor aan de bewoners.


‘Overpoort’, ‘uitgaan’, ‘lawaai’, ‘universiteiten/hogescholen’ en ‘fietsen’ zijn de vijf associaties die het meest gemaakt worden bij de vraag wat het eerst opkomt bij het horen van ‘de student in Gent’. Een onderzoek van de Arteveldehogeschool

Opgelost?

Nachtlawaai valt niet simpel op te lossen, het belangrijkste is dat buren en studenten zich kunnen inleven in elkaars leefwereld. Uit een onderzoek van de Arteveldehogeschool blijkt dat 31% van de bewoners een negatieve ervaring heeft gehad met enkele studenten. Om tot een betere verstandhouding tussen de twee partijen te komen, organiseert stad Gent vanaf dit jaar Game of Ghenteneers. Dit is een initiatief waarbij studenten en bewoners moeten samenwerken om bepaalde doelen te volbrengen. Via dit initiatief hoopt de stad dat de buurtbewoners zijn studenten beter leert kennen en omgekeerd. Zo volgt er wederzijds respect en hopelijk minder problemen.

Via Game of Ghenteneers leren de studenten de bewoners beter kennen (CC: Guillaume Behaegel)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *