Alternatief wonen, een risico of een verrijking?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp cmp - cultuur & lifestyle.

Jonas creatief aan het werk (Foto: Chloë Van Orden)

Jonas creatief aan het werk (Foto: Chloë Van Orden)

 

Alsmaar meer sociale woningen verdwijnen in Gent. Als tegenreactie kiezen actievoerders ervoor om gebouwen te kraken. Één van hen is de 23-jarige Jonas. Hij gaat op zoek naar alternatieve woonomstandigheden en woont momenteel in een caravan. Maar waarom kies je bewust voor die levensstijl? Beluister hier zijn verhaal.