Alternatieve nieuwjaarsreceptie voor bewoners Rabotwijk

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Voorgevel van het Buurtcentrum Rabot, de thuisbasis van Buurtwerk Rabot-Blaisantvest.

Buurtcentrum Rabot: uitvalsbasis van Buurtwerk Rabot-Blaisantvest. (foto: Michelle Dobbelaere)

 

De traditionele nieuwjaarsreceptie voor de buurtbewoners van de Gentse Rabotwijk vindt dit jaar niet langer plaats in het buurtcentrum. In de plaats van een grote, centrale receptie organiseert Buurtwerk Rabot-Blaisantvest deze winter verschillende straathoekrecepties in de wijk. Door de feestelijkheden letterlijk naar de mensen te brengen, willen ze die toegankelijker maken.

De bewoners van het Rabot konden de voorbije jaren telkens in het buurthuis terecht voor een grote nieuwjaarsreceptie. Dit jaar willen de buurtwerkers van Buurtwerk Rabot-Blaisantvest de feestelijkheden anders aanpakken, met kleinere bijeenkomsten op verschillende plaatsen in de wijk. Dat gebeurt niet zonder reden: “Op recepties en grote evenementen zie je vaak dezelfde gezichten. Bovendien durven weinig mensen alleen komen”, zegt Ellis De Mets van Buurtwerk Rabot-Blaisantvest.

Met een tent, muziek, feestelijke hapjes en drankjes trekken de buurtwerkers naar kruispunten waar de voornaamste woonstraten van de Rabotwijk samenkomen. “We kiezen er heel bewust voor dit op straatniveau te organiseren”, zegt Ellis De Mets, “Veel mensen in een moeilijke situatie hebben niet de energie om buiten te komen.” Door in kleine groepjes, in een informele setting en in de directe woonomgeving bijeen te komen, willen de buurtwerkers de stap om langs te komen en contact te leggen met anderen zo klein mogelijk maken.

Op recepties en grote evenementen zie je vaak dezelfde gezichten. Bovendien durven weinig mensen alleen komen

Ellis De Mets

Het Rabot is een van de jongste, meest dichtbevolkte en dynamische wijken van Gent. Het is een transitwijk met een diverse populatie op vlak van cultuur en afkomst, maar ook leeftijd, scholingsgraad en samenlevingsvorm. Ook kansarmoede en het feit dat veel mensen er maar tijdelijk blijven wonen, maken dat het in deze buurt bijzonder moeilijk is om contact te leggen met andere bewoners. Vooral mensen met een sociaal zwakkere positie vallen uit de boot. “Het is fijner wonen in een buurt waarmee je je verbonden voelt”, vertelt buurtwerkster Ellis De Mets. De straatrecepties maken dan ook deel uit van de laagdrempelige ontmoetingsinitiatieven waarmee het buurtwerk, formeel de dienst Ontmoeten en Verbinden, de buurtbewoners wil activeren.

Het is makkelijker om te zeggen ‘We staan ginder, heb je zin om iets te komen drinken, kom gerust af!’

Thierry Robesyn

De bewoners uit de directe omgeving van de ontmoetingskruispunten krijgen in de week voor het gebeuren een uitnodiging in de brievenbus. Daarnaast willen de buurtwerkers tijdens het event van deur tot deur gaan, om mensen rechtstreeks uit te nodigen. Een persoonlijke uitnodiging kan zij die het nodig hebben een extra duwtje in de rug geven. Dat zegt ook buurtwerker Thierry Robesyn: “Het is makkelijker om te zeggen ‘We staan ginder, heb je zin om iets te komen drinken, kom gerust af.’”

Het kruispunt van de Ijskelderstraat met de Citroenstraat, een van de plaatsen in het Rabot waar binnenkort een straatreceptie plaatsvindt.
(foto: Michelle Dobbelaere)

Het idee voor de straatrecepties ontstond tijdens de coronacrisis, toen grote bijeenkomsten verboden waren. Wanneer de buurtwerkers wenskaartjes gingen rondbrengen, probeerden ze de bewoners uit te nodigen om even de straat op te komen. Niet iedereen durfde dat. Nu hoopt Buurtwerk Rabot-Blaisantvest meer mensen te bereiken.