Begrotingsoverschot in Gent gaat naar onderwijs

De stad Gent verwacht tegen eind van dit jaar een begrotingsoverschot van meer dan 30 miljoen euro. Dat komt omdat de werking- en personeelskosten lager zijn uitgevallen dan eerst was geraamd. Gent wil het geld investeren in onderwijs en mobiliteit.

Met dit onderwerp opende het Arteveldejournaal van 28 oktober. Derdejaarsstudenten die kiezen voor de optie ‘video’, maken enkele keren per jaar een echt journaal. Zo een dag start met een redactievergadering waarop de studenten de actualiteit overlopen, vooral in en rond Gent, daarna op reportage gaan, schrijven en monteren, om dan tegen 18 uur “op antenne te gaan”.

De andere onderwerpen in het Arteveldejournaal van 28 oktober zijn:

  • Ook in Gent kunnen steeds minder gezinnen hun waterfactuur betalen. Via een afbetalingsplan kunnen ze hun kosten spreiden.
  • Taxichauffeurs krijgen wel eens opmerkingen over hun roekeloze rijstijl. Sommigen geven toe dat ze te snel rijden op vraag van de klant.
  • Een flitstoestel in je straat kan je aanvragen bij de stad, die na snelheidsmetingen ter plaatse, een mobiele flitspaal kan plaatsen. Toch blijkt het ontradend effect van zo een toestel maar tijdelijk.
  • De Gentse vzw Lab van Troje ijvert ervoor om autovrije leefwijken te integreren in Gent. In de zomer kunnen mensen er terecht voor allerhande activiteiten. Nu wil de stad de al bestaande leefstraten permanent autovrij houden. Dat initiatief past in beleidsplannen voor duurzame mobiliteit en meer sociale cohesie.
  • Oxfam organiseert in Gent al voor de 12de keer een boekeninzameling. De boeken worden nadien tweedehands verkocht in de boekshops van Oxfam. De opbrengst gaat naar nieuwe solidariteitsprojecten.

Aan dit Arteveldejournaal werkten mee: Amal Jaïdi, Floris Borms, Tanita De Mey, Lore Desmet, Lotte Geerts , Amal Jaïdi, Gwen Lancel, Kelly Looghe, Kaatje Lucas, Tina Van der Heyden, Aaron Vermeire en Jill Vertongen.