Bert Maertens (N-VA): “Ik onthoud vooral dat er 8-12km wél ondergronds kan”

Komt Ventilus bovengronds of ondergronds? Foto: Michael Förtsch via Unsplash

 

Ventilus moet in de toekomst elektriciteit van windparken op zee aan land brengen. Volgens intendant Guy Vloebergh kan dit project enkel via bovengrondse hoogspanningslijnen tot stand komen. De wensen van de West-Vlaamse burgemeesters staan daar haaks op. Zij ijveren voor een ondergronds traject onder hun stad. Bert Maertens, burgemeester van Izegem (N-VA), verdedigt zijn standpunt voor ondergrondse lijnen. 

De auteur

Margot Degraeve

Profiel E-mail

Ik ben Margot, 22 jaar en ik schrijf en beschrijf graag!