CLB wil samenwerking met ADHD-expert

(Foto: Ritalin Methylphenidat - CC BY-SA 3.0.)

 

Volgend jaar komt er in elke Belgische provincie een halftijdse expert die de diagnose en de behandeling van ADHD moet stroomlijnen. Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) trekt daar 390.000 euro voor uit. “Het initiatief kan zinvol zijn, maar er moet goed nagedacht worden over hoe het project wordt ingevuld’, zegt pedagoog bij het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Yves Ghyselen.

De experts kunnen psycholoog of arts zijn. Ze zullen halftijds aan de slag gaan, en het is de bedoeling dat zij huisartsen, leerkrachten en ouders gaan informeren over de gedragsstoornis. Het project zou een jaar duren. Zowel de diagnosestelling als de behandeling  moet overal gestroomlijnd worden, want vandaag zijn er nog te veel regionale verschillen in de aanpak. Daarnaast moeten de experts ook de nieuwste inzichten over de aandachtsstoornis bijbrengen.

CLB

Het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding is zeker te vinden voor het project dat minister De Block heeft uitgewerkt. “Het project kan zinvol zijn, maar het moet op een juist manier worden toegepast.”

Te veel Rilatine

Een veel gebruikt geneesmiddel om ADHD onder controle te houden is Rilatine. In Vlaanderen alleen al zijn er tienduizenden kinderen die Rilatine slikken. Volgens Ghyselen wordt Rilatine te vaak en te vlot voorgeschreven.

ADHD is een Engelstalige afkorting voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Eigenschappen van ADHD zijn een concentratietekort, impulsiviteit of hyperactiviteit.
Er bestaan drie types van ADHD:

  • gecombineerde type: personen met dit type ADHD zijn verstrooid en slecht georganiseerd, maar ook druk en onbezonnen.
  • overwegend onoplettende type: personen met dit type hebben vooral last van aandachts- en organisatieproblemen.
  • overwegend hyperactieve/impulsieve type: personen van dit type vallen op door hun drukke en impulsieve gedrag.

Arne Torrekens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *