De kost van onze ruimtelijke wanorde

Het grootste verschil tussen Vlaanderen en Nederland? De ruimtelijke orde … Onze steeds verder reikende lintbebouwing maakt het haast onmogelijk om nog een landschap zonder baksteen of beton te vinden. BOS+ daagde enkele tweedejaars Journalistiek uit om de maatschappelijke kost van onze ruimtelijke wanorde in kaart te brengen. Een moeilijke, haast onmogelijke opgave. Maar met grondige research, enkele deskundigen en interessante reflecties kregen ze het thema goed te pakken. Het resultaat lees en zie je in ‘De ruimtelijke wanorde in Vlaanderen’.

De studenten focussen op de extra kosten voor de riolering, de nutsvoorzieningen, de wegenwerken, geluidshinder en openbaar vervoer. Enkele goede praktijkvoorbeelden uit Gent tonen hoe we bewuster met ruimte kunnen omspringen.

Portret van Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu

Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu) is kritisch over het ruimtelijkeordeningsbeleid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *