De taaltest voor kleuters: nutteloos of noodzakelijk?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef 2021.

Roze botjes in de gangen van de kleuterklas

Roze botjes in de gang - Credits: Siebelijn Dewulf

 

Vanaf november 2022 gebruikt elke Vlaamse school de taaltest voor kleuters. Met die test wil de Vlaamse overheid taalachterstand bij 5-jarigen vroegtijdig opsporen en aanpakken. Maar is zo’n taaltest wel ’the way to go’? Zijn kleuters niet te jong om getest te worden? En wat als een kleuter slecht scoort op de taaltest? Onze bachelorproef gaat na of de taaltest voor kleuters nutteloos of juist noodzakelijk is.

https://readymag.com/2675755