Digisprong in Vlaams onderwijs

DE WEBINAR WAARIN DE DIGISPRONG WERD AANGEKONDIGD (FOTO SEBASTIEN GEUTEN)

 

Het Vlaams onderwijs zal vanaf volgend schooljaar aan een heuse digisprong beginnen. Dat liet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weten in een webinar rond Vlaamse Veerkracht. De digisprong zal gefaseerd verlopen vanaf volgend schooljaar.

In het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ maakt de regering 375 miljoen euro vrij om te investeren in onderwijs. Tijdens het begin van de COVID-19 crisis werd pijnlijk duidelijk hoe slecht het gesteld was met ICT in vele Vlaamse scholen. Sinds het begin van die crisis deed de Vlaamse regering al verschillende inspanningen op vlak van onderwijs. Zo waren er deze zomer de zomerscholen en recent de aankoop van 15.000 laptops voor kwetsbare kinderen in het secundair onderwijs. In 2019 bedroeg de jaarlijkse ICT-steun voor scholen vanuit de Vlaamse Overheid 32 miljoen euro. Dat bedrag wordt nu opgetrokken tot 375 miljoen euro. Zo wil de Vlaamse Overheid in het onderwijs ‘van achterstand naar voorsprong’ gaan.

De sterke impuls van 375 miljoen moet leiden tot beter onderwijs

Carine Steverlynck, Kabinetschef Onderwijs

In de gehele digisprong is het wel belangrijk dat digitalisering een middel blijft en geen doel. “De sterke impuls van 375 miljoen moet leiden tot beter onderwijs”, zegt Carine Steverlynck, kabinetschef Onderwijs bij Ben Weyts. “Je kan in elke klas computers zetten, maar als ze niet leiden tot beter onderwijs is het een nutteloze maatregel”.

Kinderen moeten vanaf het vijfde voorbereid worden op het produceren

Carine Steverlynck, Kabinetschef Onderwijs

Wie wat krijgt, is niet willekeurig beslist. Er is gekeken naar de Europese richtlijnen rond digitale middelen bij kinderen. Daaruit blijkt dat in kleuterklassen bijvoorbeeld een of twee Chromebooks per klas meer dan voldoende is, aangezien de leerkracht hier het belangrijkste figuur blijft. Daarom is beslist om enkele toestellen voor gedeeld gebruik te voorzien per kleuterklas en voor alle klassen van het eerste tot het vierde leerjaar in de lagere school. Het vijfde leerjaar wordt in het basisonderwijs een belangrijk jaar. Het wordt het jaar waarin elke leerling in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt. “Kinderen moeten vanaf het vijfde voorbereid worden op het produceren”, vervolgt mevrouw Steverlynck. Daarom is beslist om vanaf dan elk kind te voorzien van een laptop. Die laptops moeten niet meereizen met de kinderen naar het secundair. Daar zullen laptops voorzien worden op maat van de richting. Een student Latijn-talen zal een basismodel krijgen, een student webdesign een meer geavanceerd model. Scholen zullen ook de middelen krijgen om de huidige leergeneraties te voorzien van een eigen toestel. Ze krijgen ook meer middelen ter beschikking om hun ICT-infrastructuur veilig en up-to-date te houden. Zo zijn ze voortaan beschermd tegen bijvoorbeeld hacking en phishing.

BEN WEYTS TIJDENS WEBINAR VLAAMSE VEERKRACHT (FOTO SEBASTIEN GEUTEN)

Dat er verandering nodig was, kwam aan het licht door een onderzoek uit 2018 van ICT-monitor MICTIVO. De onderzoekers stelden vast dat in het lager onderwijs 57% van de laptops en desktops ouder is dan vier jaar. Ook in het secundair probleem stelt hetzelfde probleem zich. Daar is slechts 15,8% van het ICT-materiaal jonger dan één jaar. Ook de recentere coronacrisis toonde aan dat verandering nodig was. Scholen die op eigen houtje al ver stonden op het vlak van ICT-integratie hadden een enorm voordeel bij het begin van de coronacrisis. Het was voor hen makkelijker om in contact te blijven met hun leerlingen en ook het aanbod van digitale leermiddelen ging voor hen zonder veel problemen. Dat moet nu dus de norm worden in het Vlaams onderwijs.