Drinkwaterverbruik daalde opnieuw in 2022

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Een glas kraantjeswater (Foto: Margaret Barse, CC0 1.0 Universal)

 

Het dagelijkse drinkwaterverbruik per persoon in een gemiddeld gezin (2,3 personen) daalde opnieuw in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Volgens hun meest recente rapport verbruikte iedereen gemiddeld 84,6 liter drinkwater per dag. Dat is een daling van meer dan 8 procent in vergelijking met 11 jaar geleden (zie grafiek).

In 2022 leverden de waterbedrijven in Vlaanderen 206,8 miljoen m³ drinkwater voor huishoudelijk gebruik. Drinkwater of ruwwater wordt gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. Dat is water dat zich boven het aardoppervlak bevindt zoals meren, rivieren en oceanen. Het kraanwaterverbruik bij gezinnen daalde jaar na jaar tot en met 2019. “De daling is vooral te danken aan de sensibilisering rond waterschaarste en technologische vooruitgang. Huishoudelijke apparaten zijn de laatste 10 jaar veel zuiniger geworden”, aldus Katrien Smet, woordvoerster van de VMM. De opmerkelijke stijging in 2020 en 2021 is volgens Smet dan weer te wijten aan de COVID-19 lockdown, toen iedereen vaker thuisbleef.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De impact van een lager waterverbruik is enorm. “Huishoudens gebruiken ongeveer 50% van de totale hoeveelheid drinkwater, wat zelfs meer is dan de bedrijven en landbouw samen”, zegt professor hydrologie Niko Verhoest (UGent). De rol van gezinnen in de strijd tegen watertekorten, ten gevolge van klimaatverandering, valt niet te onderschatten. “Als elke Vlaming 1 liter minder per dag zou gebruiken, dan zou dit op jaarbasis 2,4 miljoen m³ drinkwater besparen. Die besparing van 0,5% lijkt me een haalbare inspanning.”

Verhoest verwacht dat ons drinkwaterverbruik nog verder zal dalen de komende jaren. “Verdere bewustwordingscampagnes kunnen helpen, maar het introduceren van slimme watermeters die in droge periodes ‘te veel’ verbruikt water aan een hogere prijs tariferen, lijkt me een goede volgende stap.”

De auteur

Stijn Vereecken

Profiel E-mail

22 jaar oud. Interesse in cultuur en politiek.