Een chateau is geen cadeau

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

België is het land dat het meeste aantal kastelen per vierkante meter telt in Europa. Een eeuw geleden telde ons land nog meer dan vierduizend kastelen, maar stilaan lijken deze historische landhuizen te verdwijnen uit ons landschap. De overheid vond het echter de laatste jaren nodig om nog een aantal kastelen te kopen, ondanks een toenemend begrotingstekort. De overige privé-eigenaars van kastelen blijven zitten met andere problemen. Alles wordt duurder, de subsidies lager en sommige eigenaars moeten zelf hun mouwen op sloven om nog rond te komen.

De weinige adellijke families die nog een kasteel bewonen hebben te kampen met torenhoge successierechten indien ze het domein willen overdragen aan de volgende generatie. Het vaak verwarrende beleid zorgt ook voor veel frustraties bij de overige particuliere eigenaars. Niemand koopt een kasteel uit noodzaak, maar wat als je er nu één hebt? Is er nog een toekomst voor kasteelbewoners in ons land? Wij zochten het uit.

https://readymag.com/3695184

Klik deze link indien de longread niet opent in Readymag.

Auteurs: Ward Buysse, Shauny Bronders en Siebe Van Gaever