Conservatief Vlaanderen versus progressief Wallonië: mythe of waarheid?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

Is er naast een politieke breuklijn ook een ethische scheiding in België?

De laatste verkiezingsresultaten waren duidelijk: met een overdonderende overwinning van de Vlaams-nationalistische N-VA bleek dat kiezers in het noordelijke deel van ons land overwegend rechtser zijn dan hun Waalse tegenhangers. In het Nederlandstalige deel van ons land vormden de verkiezingsresultaten de bouwstenen voor de weg naar een centrumrechtse regering. In het Franstalige landsdeel behaalde de PS op haar beurt een zoveelste overwinning, wat resulteerde in een centrumlinkse regering.

Betekent de politieke neiging naar links in Wallonië dat haar bevolking ook een progressiever standpunt inneemt inzake ethische kwesties? Is Vlaanderen meer behoudsgezind op dat vlak of heeft dat helemaal niets te maken met de politieke oriëntatie van de bevolking?

https://readymag.com/740186

Terug

De auteur

Cheyenne Curé

De auteur

Manon De Clercq

De auteur

Lauren Quataert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *