Factcheck: ‘Coronatijden doen scheiden: kwart meer echtscheidingen meteen na de lockdown’

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

© Pixabay

© Pixabay | trouwring

 

‘In Vlaanderen is het aantal echtscheidingen opvallend gestegen sinds het einde van de lockdown. In de tweede helft van mei waren er maar liefst een kwart meer echtscheidingen dan in dezelfde periode vorig jaar’, lazen we op 4 augustus 2020 op de nieuwswebsite VRT. Zijn deze resultaten wel bindend en betrouwbaar? Ik zocht het uit.

De lockdown was voor niemand een evidente periode, ook niet voor koppels. Zeker wanneer het binnen een relatie al een tijdje niet meer zo goed liep, leidde dit er soms toe dat sommige koppels beslisten om definitief uit elkaar te gaan. Zo kregen notarissen tijdens de lockdown meer vragen over echtscheidingen, maar dat vertaalde zich niet meteen in effectieve akten. Dat effect was er pas in de tweede helft van mei, met bijna 25% meer scheidingsakten in vergelijking met de tweede helft van mei 2019. Dat blijkt uit cijfers van Fednot, (Federatie van notarissen).

Cijfers

Alleen kregen we deze cijfers niet te zien in het artikel op de nieuwswebsite van de VRT. Daarom vroeg ik Ellen Cleeren, teamleader communicatie bij Fednot, om deze met mij te delen en wat extra duiding te geven. 

“Uit deze grafiek blijkt dat er vanaf mei meer echtscheidingen waren in Vlaanderen, als je die cijfers vergelijkt met dezelfde maand een jaar eerder. In mei 2020 waren er duidelijk ook veel meer echtscheidingen dan in april 2020. Dit komt omdat het moeilijk was om tijdens de quarantaine een scheiding rond te krijgen”, klinkt het bij de Federatie.

© Federatie van notarissen | Aantal echtscheidingen Vlaanderen
© Federatie van notarissen | Aantal echtscheidingen Vlaanderen

Let wel: deze grafieken hebben enkel betrekking op koppels die scheiden “door onderlinge toestemming”. Het notariaat heeft geen cijfers van alle echtscheidingen. Scheidingen die worden uitgesproken door de rechtbanken op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk zitten hier niet in.

Twee soorten koppels

Christel Vandekerckhove, relatietherapeute, krijgt na de lockdown twee soorten koppels over de vloer. Enerzijds koppels die voor Corona al relatieproblemen hadden, maar door de lockdown elkaar teruggevonden hebben. Anderzijds de koppels die voor de lockdown al in relatietherapie kwamen, maar toch besloten de relatie te beëindigen. Deze koppels zagen tijdens de lockdown dat weinig tijd voor elkaar hebben niet het enige probleem was. 

Na de lockdown merkte ik dat de aanmeldingen voor relatietherapie sterk stegen. Deze dagen zijn koppels meer bezig met hun relatie dan voor de lockdown.

Christel Vandekerckhove, relatietherapeute

“Na de lockdown merkte ik dat de aanmeldingen voor relatietherapie sterk stegen. Deze dagen zijn koppels meer bezig met hun relatie”, aldus Christel Vandekerckhove.

Vlotter

Bart Azare, externe dienst communicatie Fednot, hoort van notarissen dat de echtscheidingen die nu voltrokken worden, doorgaans vlotter verlopen dan anders. Deze periode zijn er in vele gevallen mensen vragende partij om de zaken op een korte termijn te regelen. Dit tegen een redelijke kostprijs. Ze proberen ellenlange besprekingen, ruzies en procedures te vermijden.

Conclusie

Grotendeels klopt deze claim, maar zoals eerder vermeld tonen de grafieken enkel aan dat het betrekking heeft op koppels die scheiden “door onderlinge toestemming”. Andere scheidingen zitten hier niet bij. Het is dus geen volledig beeld dat wordt weergegeven. Na verschillende experten gecontacteerd te hebben kan ik wel concluderen dat zij een stijging ondervonden hebben. Dus klopt het cijfermateriaal? Ja en nee. Waarschijnlijk liggen de cijfers nog net iets hoger. Verder onderzoek zal dit kunnen uitwijzen.

De auteur

Shania Kooy

Profiel E-mail

Studente Journalistiek aan de Arteveldehogeschool in Gent.