Factcheck: Immigratie en Energietransitie doen Duitsers land verlaten

Immigratie en energietransitie als de belangrijkste reden waarom jaarlijks honderdduizenden Duitsers hun land de rug toekeren, beweert Xandernieuws. Wil 55% van de Duitse bevolking graag langdurig of voor altijd vertrekken?

Op 6 september schreef Xandernieuws dat steeds meer Duitsers het ‘het zinkende schip verlaten‘. De toenemende immigratie en het slechte energiebeleid zouden de belangrijkste oorzaken zijn. Xandernieuws baseert zich op een artikel uit Epoch Times, dat op zijn buurt gebaseerd is op een artikel uit Die Welt, geschreven door hoofdjournalist Answar Graw. Vooral mensen uit de middenklasse en miljonairs vrezen voor hun welvaart, zegt Graw en vervolgens ook Xandernieuws.

Meer Duitsers vertrokken

Xandernieuws, Epoch Times en Answar Graw vertrekken vanuit de vaststelling dat steeds meer Duitsers het land verlaten. Ze baseren zich cijfers die gepubliceerd zijn door DWstatis, het Duitse statistisch bureau. Het klopt dat er sinds 2016 meer Duitsers dan in de voorgaande jaren vertrokken zijn. In 2015 verlaatten 138.273 Duitsers het land, in 2018 waren ze met 261.851. Ze vergeten echter te vermelden dat ook aantal terugkerende Duitsers de afgelopen drie jaar exponentieel is toegenomen. In 2015 kwamen 120.713 Duitsers terug, in 2018 waren dat er 201.531. Het artikel laat uitschijnen dat jaarlijks honderdduizenden Duitse staatsburgers het grondgebied verlaten om zich elders te vestigen.  Als je de balans maakt zijn er in 2018 net iets meer dan 60.000 burgers vertrokken.

Een verklaring geeft DWstatis niet. Wel geven ze nog een belangrijke voetnoot: In 2016 en 2017 werden technische en methodologische wijzigingen doorgevoerd. DWstatis geett dus zelf mee dat de resultaten daardoor slechts gedeeltelijk vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar. Bij de cijfers uit 2016 staat er ook nog dat de nauwkeurigheid van de cijfers beperkt is, ondermeer door meningsverschillen over het wettelijke statuut van asielzoekers. DWstatis zelf was niet bereikbaar voor verdere duiding.

De originele cijfers op DWstatis.

Opinie wordt feit

Daarnaast beweren Xandernieuws en Epoch Times dat de beweegredenen achter deze ‘volksverhuizing’ het falende immigratie- en energiebeleid zijn. Na onderzoek blijken ze zich voor deze feitelijke conclusie te baseren op een persoonlijke opinie van Answar Graw. In het originele stuk heeft Graw het niet over de massale immigratie en het falende energiebeleid, maar over de vrees dat de immigratie de sociale zekerheid kapotmaakt. Volgens Graw vertrekken veel Duitsers niet omdat het slecht gaat, maar omdat ze denken dat het slecht zal gaan. Hij baseert zich voor deze conclusie om gesprekken met mensen uit zijn eigen omgeving.

Het oorspronkelijke artikel is dus een opiniestuk, maar Epoch Times heeft het vervolgens over een analyse door Graw en Xandernieuws heeft het over een opmerkelijk eerlijke analyse. Zo werd een mening verpakt tot een feit.

55% vermist

‘Volgens een representatieve YouGov peiling zou maar liefst 55% van de Duitsers graag langdurig of permanent naar het buitenland vertrekken. 29% gaf aan daar nog maar 2 jaar geleden niet of minder toe bereid te zijn geweest.’ Dat lezen we verder nog in het artikel.

De peiling waar de auteur naar verwijst is echter niet meer terug te vinden. We vinden wel nog verwijzingen op andere nieuwssites die er eveneens over berichten. We sluiten dus niet uit dat deze peiling dus wel plaatsgevonden heeft, maar kunnen de betrouwbaarheid niet nagaan.

Conclusie: het gaat hier om een opiniestuk dat vervormd werd tot artikel. Dat meer Duitsers dan voorheen het land verlaten is slechts gedeeltelijk waar. Door een gewijzigde methodologie is dit echter niet met zekerheid hard te maken. De link met het energiebeleid en de immigratie is onwaar.

Een factcheck door Anton Cornelis en Arnout Cogen.

De auteur

Anton Cornelis

Profiel Facebook Twitter E-mail

Derdejaars journalistiek aan Artevelde, vrijwilliger bij Kazou Waas en Dender en Urgent FM.