Factcheck: Is 29,8% van de Wetterse inwoners van buitenlandse afkomst?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

Diversiteit van buurtbewoners in Wetteren (foto: Ianthe Vergauwen Cocquyt)

Diversiteit van buurtbewoners in Wetteren (foto: Ianthe Vergauwen Cocquyt)

 

29,8% van de Wetterse inwoners is van buitenlandse afkomst
”Het Wetters bestuur is er deze legislatuur in geslaagd om de omvolking van onze gemeente in een stroomversnelling te brengen! Aan het huidig tempo zal in 2034 de meerderheid van de Wetteraars van vreemde afkomst zijn. Vlaams Belang eist een stop bij het opvangen van asielzoekers. De armoede in onze gemeente is torenhoog, het blijven importeren van armoede is nefast voor de toekomst van de autochtone Wetteraars.”

Jacques Lammens
Bestuurslid Vlaams Belang

In de brochure van Vlaams Belang Wetteren, uitgegeven in het najaar van 2023, beweert bestuurslid Jacques Lammens dat 29,8% van de inwoners van Wetteren van buitenlandse afkomst is. Maar waar haalt hij dit cijfer vandaan, en hoe helder is deze uitspraak?

Het Vlaams Belang

Het is niet ongewoon dat iemand van de partij Vlaams Belang een uitspraak doet rond het aantal buitenlanders in een gemeente. Het is ook niet uit te sluiten dat een sterke politieke overtuiging deze uitspraak beïnvloedt. Hij verwijt het Wetterse bestuur dat het de omvolking in de gemeente versneld heeft. De term ‘omvolking’ heeft een beladen historische context en suggereert dat migranten een bedreiging vormen voor de autochtone bevolking.

Buitenlanders en asielzoekers

Ten eerste is het belangrijk om de gebruikte termen duidelijk te definiëren. Lammens gebruikt namelijk de term ‘van buitenlandse afkomst’ en gaat daarna over naar de term ‘asielzoeker’, terwijl dit twee verschillende categorieën zijn. De Vlaamse overheid beschouwt iemand als van buitenlandse afkomst als die persoon bij de geboorte geen Belgische nationaliteit heeft, of als minstens één van zijn ouders bij de geboorte geen Belgische nationaliteit heeft. Amnesty International stelt dat asielzoekers personen zijn die bescherming zoeken in een ander land, maar nog geen verblijfsvergunning hebben verkregen.

Zijn de asielzoekers ook in die 29,8% opgenomen? Als we een correct percentage willen geven van het aantal Wetteraars van buitenlandse afkomst, moeten die ook opgenomen worden in het percentage. Dit geeft ons dus verschillende redenen om de claim te checken.

De cijfers

Komt die 29,8% overeen met de cijfers die de gemeente Wetteren te bieden heeft? We contacteerden Nick Smet, expert burgerzaken bij het lokaal bestuur Wetteren. Zijn en onze conclusies zijn allebei gebaseerd op het document van Statbel: Herkomst naar nationaliteitsgroep van herkomst per gemeente, uit het jaar 2023. We kwamen allebei tot de bevinding dat het niet om 29,8% gaat, maar om 22,5%. Hiervoor telden we de niet-Belgen op met de inwoners met minstens één ouder van buitenlandse afkomst.

In Wetteren wonen 26.748 mensen, waarvan 6.009 personen van buitenlandse afkomst zijn. Dit komt neer op 22,5% van de totale bevolking, wat lager is dan het beweerde percentage van 29,8%. Onder deze 6.009 inwoners zijn er 3.528 met de Belgische nationaliteit en 2.481 die niet-Belgen zijn. Het is belangrijk op te merken dat zowel asielzoekers als erkende vluchtelingen zijn opgenomen in de categorie van niet-Belgen en dus ook bijdragen aan het percentage van 22,5%, bevestigt Nick Smet.

Grafiek door Ianthe Vergauwen Cocquyt op Canva

We besloten te bellen met Wouter Bracke, bestuurslid Vlaams Belang Wetteren, om te vragen waar ze die 29,8% vandaan halen. Jacques Lammens was wegens gezondheidsredenen niet te bereiken. Bracke vertelde ons dat ze dat percentage haalden van de Vlaamse Overheid. We checkten de pagina van de Vlaamse Overheid omtrent het aantal buitenlandse inwoners per gemeente. Voor Wetteren was ook hier het percentage van 22,5% te vinden. Om tot het percentage van 29,8 te komen, heeft Vlaams Belang, volgens Bracke, de 9,3% van het aantal vreemdelingen bij de 22,5% geteld. Hoewel die in de 22,5% al zijn inbegrepen. Dit is ook te zien op bovenstaande grafiek.

Is 29,8% van de Wetterse inwoners van buitenlandse afkomst?

We kunnen concluderen dat de uitspraak niet klopt. Door een foutief gebruik van terminologie en misleidende percentages, kunnen we concluderen dat Jacques Lammens het percentage buitenlandse inwoners in Wetteren hoger voorstelt dan in de werkelijkheid het geval is. Hij wil aantonen dat Wetteren bezig is met een omvolking, waarmee hij ons een van de vaste schrikbeelden van radicaal-rechts probeert voor te spiegelen.