Factcheck: Is de helft van de Belgische werknemers ontevreden over de sfeer op het werk?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp factcheck.

zwart-wit foto van man aan het werk, zittend aan bureau voor een computer.

De sfeer op het werk blijkt niet altijd top; foto: Nette De Schrijver

 

Op 12 september 2022 publiceerde het gratis dagblad ‘Metro’ een artikel rond de sfeer op de werkvloer. Volgens het artikel zou ongeveer de helft van de Belgische werknemers ontevreden zijn over de werksfeer.


Metro haalde de gegevens uit een uitgebreid onderzoek van het bedrijf Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Volgens de resultaten van het onderzoek zouden er van de 41.342 deelnemende werknemers 49% ontevreden zijn met de werksfeer. Het artikel is een exacte overname van de eerst gepubliceerde versie op de nieuwssite van Mensura. Er zijn dus geen gegevens aan toegevoegd of weggehaald.

De Sonarmethode

De ondervraging van Mensura verliep volgens de Sonar methode. Een methode die peilt naar psychosociale risico’s door middel van een online enquête. De deelnemers beantwoorden vragen in verband met de tevredenheid over de arbeidssituatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de sfeer tussen de collega’s.
“De ondervraging gebeurde in verschillende bedrijven uit uiteenlopende sectoren.”, aldus Griet Knudde, preventiedeskundige psychosociaal welzijn bij Mensura.

Actief inzetten op een goede werksfeer is een belangrijke manier om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken – wat trouwens een wettelijke verplichting is.”

Griet Knudde

Bedrijven zijn trouwens wel verplicht om een psychosociale risicoanalyse te doen, maar hun werknemers zijn niet verplicht om hier aan deel te nemen. Volgens Griet Knudde is actief inzetten op een goede werksfeer een belangrijke manier om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken. Het is ook een wettelijke verplichting. De bevragingen gebeuren rechtstreeks via de organisatie Mensura en niet via een werkgever als tussenpersoon. Het groepsresultaat van de kwantitatieve bevraging wordt nadien anoniem overlopen. Daarna volgen er nog terugkoppelingen waarin een actieplan wordt voorgelegd en tenslotte een finale evaluatie.

Volgens Mathieu Verbrugghe, research and development manager bij Mensura, lopen de psychosociale risicoanalyses nog steeds verder. “Sinds 2020 zijn er nog steeds psychosociale risicoanalyses tot op vandaag via dezelfde methode, dus hiervan zijn er cijfers maar deze hebben we op dit ogenblik nog niet gebruikt voor een nieuw persbericht.”, aldus Verbrugghe

Verouderd onderzoek

De publicatie van de onderzoeksresultaten dateert van 27 februari 2020, wat een datum is voorafgaand aan de coronacrisis. Het artikel is gebaseerd op gebundelde cijfers van de periode 2016 tot 2020.

Dat Metro het artikel nu publiceert zonder de periode van het onderzoek te vermelden is misleidend.
Sinds de start van de coronacrisis is er veel veranderd op vlak van arbeidsomstandigheden. Denk maar aan het verplichte thuiswerken en de verhoogde werkdruk door langdurige ziekte van collega’s.

Conclusie

Er ontbreekt dus cruciale informatie in verband met de actuele relevantie van het artikel op de site van de Metro. Het artikel was volledig correct geweest in februari 2020, maar ondertussen is de informatie die erin staat gedateerd en dus niet meer actueel genoeg om te publiceren zonder de juiste datum van het onderzoek te vermelden.
Of de helft van de werknemers dus effectief ontevreden is over de werksfeer kan niet met zekerheid gezegd worden. Aan de hand van het onderzoek uit 2020 kunnen we concluderen dat dat twee jaar geleden wel het geval was, maar voor de periode tijdens en na de coronacrisis zijn er nog geen resultaten bekendgemaakt.

De auteur

Nette De Schrijver

Profiel E-mail

Tomatensoep maakt mij gelukkig. Redacteur bij Schamper. (zij/haar)