Factcheck: “Je voelt je beter als je even met je moeder belt”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

foto: persoon belt moeder - Edmond Dantès / Pexels

 

Op de website van het tijdschrift Marie Claire Nederland lazen we onlangs een artikel: ‘Je voelt je beter als je even met je moeder belt’. Volgens het maandblad zou een telefoontje naar je moeder ervoor zorgen dat je minder stress ervaart. Maar klopt dat wel?

Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van de University of Wisconsin-Madison. Voor die studie werden 61 moeders en hun dochters, tussen zeven en twaalf jaar, aan een test onderworpen. Van de meisjes werd verwacht dat ze luidop wiskundige oefeningen oplosten. Daardoor steeg het stresshormoon cortisol in het speeksel van de kinderen.

Na de wiskundige oefeningen werd één groep meisjes fysiek herenigd met hun moeders. Een tweede groep kreeg telefonisch contact, en de laatste groep kreeg de moeders niet te zien, horen of spreken. Bij de eerste twee groepen daalde het cortisol gehalte, na contact met de moeders, aanzienlijk. Meer nog, er was een piek in het knuffelhormoon oxytocine waarneembaar. Bij de derde groep bleef het stresshormoon pieken, het knuffelhormoon was amper waar te nemen.

Vertrouwen vereist

Volgens het online artikel van Marie Claire Nederland zouden hun lezers zich beter voelen wanneer ze met hun moeder bellen. Maar wie zijn die lezers? Het tijdschrift beschrijft haar doelpubliek als “dynamische werkende vrouwen van 28+.” Dat staat in schril contrast met de meisjes, van zeven tot twaalf, die als testpubliek dienden voor het onderzoek.

Je kan je enkel laten geruststellen door iemand die je vertrouwt. Pas dan zal de stress afnemen.

Hanne Creupelandt – psychologe

Toch kan íédereen er baat bij hebben om even met zijn moeder te bellen, niet enkel meisjes of vrouwen. “Ik zie geen enkele reden waarom de effecten van een telefoontje naar de moeder bij jongens, meisjes, mannen of vrouwen zouden verschillen”, zegt psychologe Hanne Creupelandt.

Sterker nog, een onderzoek van het Beckman Institute for Advanced Science and Technology toont aan dat zelfs een vriend of familielid jouw stress kan verminderen door je al sprekend gerust te stellen. Essentieel is wel dat jij en die persoon een goede vertrouwensband hebben. “Je kan je enkel laten geruststellen door iemand die je vertrouwt. Pas dan zal de stress afnemen. Dat zal vaak de primaire hechtingsfiguur zijn. In karikatuur vaak de moeder, maar dat kan evengoed de vader, partner, buur of een vriendin zijn”, aldus Creupelandt.

De manier waarop

Naast stress zou de stem van een vertrouwenspersoon zelfs pijn en angst kunnen verlichten. “Met stress wordt er vaak een mengeling van allerlei negatieve emoties bedoeld. Pijn bijvoorbeeld, is ook een negatieve emotie”, stelt Creupelandt. Wanneer stress afneemt, zal pijn bijgevolg ook afnemen. Onderzoek van de Catholic University of Daegu bevestigt dat een stem van een geliefde effectief pijn kan intomen.

Dat alles is énkel mogelijk als de persoon aan de andere kant van de lijn op een rustige, geruststellende manier reageert. “Iemand die in paniek is zal een ander persoon niet tot rust kunnen brengen. En bijgevolg ook geen negatieve emoties kunnen temperen”, klinkt het bij Creupelandt.

Conclusie

De stelling ‘Je voelt je beter als je even met je moeder belt’ kan kloppen indien de persoon die belt en de moeder onderling een goede band hebben. Het is eveneens belangrijk dat de moeder op een aangename, rustige manier reageert. In dat geval kan de stem van de moeder stress wegnemen en zelfs pijnverlichtend werken. Naast de moeder zou bellen met elke andere vertrouwenspersoon ook datzelfde effect kunnen hebben. Ook hier moet de vertrouwensband optimaal zijn. De stelling is grotendeels waar.