Factcheck: “Mannen hebben meer narcistische trekken dan vrouwen”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

Zakenman in kostuum

FOTO: Hunters Race - UNSPLASH

 

Narcissism, önimádat, narcyzm, ナルシシズム, narcisismo, … Elke taal heeft een ander woord voor narcisme. Toch heeft het wereldwijd dezelfde betekenis: een ziekelijke liefde voor zichzelf. Uit een artikel van het weekendmagazine NINA zou blijken dat mannen sneller narcistische trekken vertonen dan vrouwen. De claim is waar, want onder meer experten komen tot dezelfde conclusie.

Bronnen in Nederland

Journaliste Nathalie Tops schreef dit artikel voor zowel NINA als Goed Gevoel. Haar voornaamste informatiebron is narcisme-onderzoeker Eddie Brummelman, professor aan de universiteit van Amsterdam. Hij is psycholoog en heeft al tal van onderzoeken uitgevoerd rond narcisme en persoonlijkheidskenmerken. Zijn volledige studie is ook verwerkt in een zelfgeschreven boek. Dit benadrukt de geloofwaardigheid van dit feit.

Daarnaast maakt Tops gebruik van de expertise van doctor Barbara Nevicka. Ook uit haar onderzoek blijkt dat mannen meer narcistische karaktertrekken hebben dan vrouwen. Via eigen experimenten stelt ze vast dat mannen hierdoor moeilijker relaties in stand kunnen houden.

Ook de Nederlandse filosoof Frank Meester draaft op als expert. Hij schreef een boek rond ijdelheid en doet hier al jaren uitgebreid onderzoek naar. Kortom, de claim is gebaseerd op deze drie Nederlandse hoogleraren. Een expliciete vermelding naar specifieke studies in het artikel is er niet.

Grootschalig onderzoek

Er zijn tal van onderzoeken gevoerd naar narcisme bij mannen en vrouwen. Zo blijkt uit een bevraging door de universiteit van Buffalo met meer dan 475.000 deelnemers dat mannen narcistischer zijn dan vrouwen. En dat zie je in alle leeftijdscategorieën – van tieners tot gepensioneerden.

Ook klinisch psychologe en psychotherapeute Tine Van den Bergh ziet meer narcistische trekjes bij de man: “Ik kan vanuit mijn ervaring in de klinische praktijk bevestigen dat ik vaker narcistische trekken bij mannen dan bij vrouwen zie.” Onderzoek van de Universiteit van Nijmegem bevestigt dit. Uit dat onderzoek blijkt zelfs dat mannen vaker de drang hebben om ‘zeker niet af te gaan’, waardoor ze meer narcistische trekken produceren.

Volgens een artikel uit het wetenschapsmagazine EOS zijn narcistische karaktertrekken voor iedereen een meerwaarde. Een gezonde portie narcisme helpt je vooruit, een te grote portie helpt je eerder onderuit. Ook EOS stelt vast dat mannen meer narcistische trekken vertonen: één op de twaalf mannen hebben een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Bij vrouwen is dit slechts één op de twintig.

“Narcisme is zowel een mannelijk als een vrouwelijk kenmerk. Toch koppelen we ‘narcisme’ vaak aan mannen door de beeldvorming in films, series en boeken”, vertelt doctor in de Pedagogische Wetenschappen Iris Hulders. “Deze stelling volledig wetenschappelijk concluderen is moeilijk. Alles hangt af van de manier waarop je ‘narcisme’ meet. Mijn conclusie is dat er effectief genderverschillen zijn. Mannen zijn narcistischer, maar dit verschil is in realiteit kleiner dan iedereen denkt”, zegt ze.

Conclusie

De claim is WAAR. Alle geraadpleegde bronnen, experts en studies bewijzen dat mannen meer narcistische trekken hebben dan vrouwen, hoewel ook zij er bezitten.

De auteur

Elouise Mels

Profiel E-mail

Laat de zon stralen met woorden...