Factcheck: ‘Veeteelt in EU stoot meer uit dan alle auto’s en bestelwagens samen’

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

Onlangs kregen we in Knack Weekend een artikel te lezen dat beweert dat veeteelt in de EU meer uitstoot dan alle auto’s en bestelwagens samen. Maar klopt dat? Volgens de analyse die Greenpeace gemaakt heeft alleszins wel.

Uit het artikel blijkt dat veeteelt verantwoordelijk is voor 17% van de totale uitstoot in Europa, wat neerkomt op 704 miljoen ton CO2 per jaar. Dat zijn feitelijke data uit een onderzoek en die zijn dus weinig te betwisten. Toch gaan we het onderzoek van Greenpeace zelf ook eens analyseren. Wat wordt er meegerekend in die uitstoot van 17% en komt dat overeen met de berekening van het percentage van de auto’s en bestelwagens?

Op welke informatie heeft Knack zich gebaseerd?

Het artikel van Knack Weekend heeft zijn informatie gehaald uit een bericht van persagentschap IPS. Als we beide gaan vergelijken zien we dat alle cijfers dezelfde zijn, Knack heeft dus alle gegevens en conclusies letterlijk overgenomen. IPS heeft dan weer zijn informatie uit het artikel van Greenpeace zelf gehaald. Daarin staan al hun interpretaties en conclusies netjes op een rij. Maar zij zijn natuurlijk een activistische milieuorganisatie en zullen er dus alles aan doen om met de meest choquerende woorden en cijfers naar buiten komen.

Ze hebben appels met peren vergeleken

Frédéric Leroy

Hoe zit het met die cijfers?

Laten we die cijfers nu eens bekijken. Greenpeace claimt dat 17% van de totale uitstoot veroorzaakt wordt door veeteelt. Daarbij wordt de indirecte uitstoot meegerekend. Dus ook bijvoorbeeld de productie van de dierenvoeding en de ontbossing. Fair denkt u? Niet helemaal. Want bij het percentage van de auto’s en bestelwagens (15,5%), is het alleen de directe uitstoot die wordt meegerekend. Dat wil zeggen dat alleen de uitstoot van de auto’s en bestelwagens in het percentage zitten. Niet de uitstoot die de productie ervan veroorzaakt.

Exacte cijfers over de totale vervuiling van de auto-industrie zijn er niet te vinden maar er wordt geschat dat de productie van een auto meer dan zeven ton C02 uitstoot. We weten dat er ongeveer 18 miljoen auto’s per jaar worden gemaakt in Europa. Zo kan je dus met zekerheid stellen dat we op een hoger percentage zullen uitkomen dan de veeteelt.

Expert

Frédéric Leroy, docent VUB, gespecialiseerd in voedingstechnologie

Frédéric Leroy, docent aan Vrije Universiteit Brussel en gespecialiseerd in onder andere voedingstechnologie, zegt dat de cijfers van Greenpeace helemaal verkeerd zijn. “Ze hebben appels met peren vergeleken,” zegt Leroy. “Veeteelt zorgt voor vervuiling door het vrijkomen van methaan. Bij auto’s en bestelwagens komt er CO2 vrij.” Hij legt ons uit dat die totaal verschillend zijn en de gegevens op een andere manier moeten berekend worden. “Greenpeace heeft de foute berekeningen gemaakt door veeteelt als symbool voor de klimaatstrijd naar voren te schuiven en leidt daardoor de aandacht af van het echte probleem: het gebruik van fossiele brandstoffen”, vertelt Leroy.  

Veeteelt als symbool voor de klimaatstrijd naar voren schuiven, leidt de aandacht af van het echte probleem

Frédéric Leroy

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat Greenpeace publiceerde, fout is. Ook andere studies bewezen dat veeteelt een groot aandeel heeft in de vervuiling van het milieu. Enerzijds komen er bij de spijsvertering van koeien en andere herkauwers broeikasgassen als methaan en lachgas vrij, die respectievelijk 28 en 265 keer schadelijker zijn voor het klimaat dan CO2. Anderzijds zorgt het voor ontbossing, er is namelijk veel plaats nodig voor het vee.

Conclusie

Het is een feit dat veeteelt een grote vervuiler is en ook andere problemen met zich meebrengt. Er zijn behalve de analyse van Greenpeace nergens gegevens te vinden die zeggen dat veeteelt effectief meer vervuilt dan auto’s en bestelwagens samen. Na gesprekken met experten en het analyseren van andere studies, blijkt dat Greenpeace foute berekeningen heeft gemaakt. wat de claim grotendeels onwaar maakt.