Gemeente Wetteren gaat opnieuw de strijd aan tegen zwerfvuil

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Zwerfvuil aan glascontainer Korte Bergstraat (foto: Lukas Janssens)

 

Wetteren is gestart met het sociale proefproject ‘Proper Wetteren’. Om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken gaan twee werknemers van de sociale arbeidsorganisatie Spoor2 dagelijks de straat op om het centrum van Wetteren op te ruimen. “Ondanks vele andere pogingen denken wij dat dit momenteel de juiste stap is om onze straten proper te maken en te houden”, vertelt schepen van Milieu Piet Van Heddeghem. 

Het gaat om een proefproject van drie maanden waarbij het Wetters bestuur samen met de sociale arbeidsorganisatie Spoor2 de zwerfvuilproblematiek aanpakt. “Na de proefperiode zullen wij als gemeente evalueren of deze manier van werken efficiënt is en dit project eventueel uitbreiden naar de deelgemeentes”, aldus Van Heddeghem.

Voor de uitvoering van het project stuurt Spoor2 dagelijks twee arbeidskrachten de straat op om het centrum afvalvrij te maken en te houden. “We bekijken het van dag tot dag wie het zal doen, maar in het algemeen gaat het over een vaste groep personen die wel eens afwisselen”, vertelt Jan Moyson, hoofdinspecteur groendienst bij Spoor2. 

Uit deze werkplaats van Spoor2 vertrekken dagelijks twee arbeiders om het zwerfvuilprobleem in Wetteren aan te pakken (foto: Lukas Janssens)

Spoor2 richt zich op mensen die in het reguliere bedrijfsleven geen of weinig kansen krijgen. Moyson vindt dit dan ook een zeer goed initiatief en is blij met de samenwerking tussen Spoor2 en Wetteren. “Het is voor de mensen die dit project uitvoeren de ideale kans om opnieuw in een normaal circuit terecht te komen en aan hun werkattitude te werken.” 

Ondanks vele andere pogingen denken wij dat dit momenteel de juiste stap is om onze straten proper te maken en te houden.”

Piet Van Heddeghem, Schepen van Milieu Wetteren

Het proefproject ‘Proper Wetteren’ is niet het eerste initiatief rond zwerfvuil van het lokale bestuur. Zo werkt de gemeente sinds 11 januari 2022 samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om zwerfvuilovertredingen vast te stellen en te beboeten. Hierbij gaan GAS-vaststellers in burgerkledij de straat op om sluikstorters op heterdaad te betrappen en ze geven die vaststelling vervolgens door aan de lokale politie. 

Wetteren werkt ook al twee jaar samen met Mooimakers, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en VVSG. “Mooimakers ondersteunt ons in het beleid rond zwerfvuil”, zegt Van Heddeghem. Ze geven ons inzicht in het gebruik van materialen om de straten proper te houden. Omdat we er al lang mee samenwerken, krijgen we meer kennis van de zwerfvuilproblematiek en worden we gemotiveerd om er nog actiever rond te werken.”

Naast de lopende projecten, toont de gemeente Wetteren met dit proefproject vastberadenheid om het probleem grondig aan te pakken. “Naast het sensibiliserende, sanctionerende en beleidsmatige hebben wij als gemeente nog steeds de plicht om ons publieke domein, dat door anderen wordt bevuild, op te ruimen. Want niemand anders doet het in onze plaats”, aldus Van Heddeghem.