Gemiddeld delen drie parochies één pastoor

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

De Sint-Niklaaskerk in Gent.

Door het priestertekort zijn er geen zondagvieringen meer in de Gentse Sint-Niklaaskerk. (Foto Geerard Adriaen)

 

Een pastoor in België is gemiddeld voor drie parochies verantwoordelijk. Ons land telt 3650 parochies en slechts 1333 pastoors. Dat vertelt Geert De Kerpel, woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel: “Sommige pastoors zijn verantwoordelijk voor één parochie, andere voor meer dan tien.” Het is de eerste keer dat het aantal pastoors in België publiek gemaakt wordt.

Meer dan de helft van de priesters is ouder dan 75 jaar

De hoge gemiddelde leeftijd onder de priesters is een van de voornaamste redenen voor het tekort aan pastoors. 52,3 procent van de priesters is ouder dan 75 jaar, blijkt uit cijfers van het jaarrapport 2022 van de katholieke kerk in België. Dat valt deels te verklaren door het lage aantal priesterwijdingen in ons land: acht in 2021 en vier het jaar daarvoor.

“De periode 1850-1950 kende een ongezien aantal priesterroepingen in onze regio”, vertelt De Kerpel, “Daardoor konden priesters in die periode zowat alle taken binnen de kerk uitvoeren. Vandaag vullen diakens en leken in belangrijke mate de niet-priesterlijke taken in.” In de toekomst op de bijdrage van leken blijven rekenen vindt Wim Vandewiele, professor godsdienstsociologie aan de KU Leuven, echter niet realistisch. Want ook lekenposities geraken niet meer altijd ingevuld.

De kerk lijdt aan zichzelf.”

Prof. Wim Vandewiele

Het huidige priestertekort is ernstig volgens Vandewiele: “De kerk heeft te veel structuren om door het beschikbare aantal priesters bemand te kunnen worden. Hierdoor lijdt de kerk aan zichzelf.” Volgens hem kunnen parochie- en bisdomfusies een deel van de oplossing zijn. Er zijn de voorbije jaren al verschillende parochies gefusioneerd, maar De Kerpel verwacht niet dat die tendens zich in de eerstkomende tijd zal doorzetten.

De auteur

Geerard Adriaen

Profiel E-mail

Student Journalistiek 2-jarig verkort traject