Gent krijgt technologische fietsparking

Foto van een redelijke volle fietstalling aan de korenmarkt.

Foto: Fietsstalling Korenmarkt (Charlotte Vandegehuchte)

 

In januari komt in de fietsenparking op de Korenmarkt en het Emile Braunplein in Gent een elektronisch bord dat het aantal vrije plaatsen weergeeft. Dat systeem wordt momenteel geïnstalleerd door het fietsbedrijf B2Bike. Het proefproject maakt deel uit van de constante zoektocht naar fietsoplossingen door de fietscel van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

Net zoals in een parking voor auto’s zal je ook in die fietsparking het aantal beschikbare plaatsen zien. Zo’n systeem bestaat al langer in steden zoals Utrecht en Amsterdam. Ook in Kortrijk hebben ze al zo’n hoogtechnologische fietsparking.
Een reeks cameraatjes kijkt met dieptezicht naar de fietsenrekken. Het programma meet zo hoeveel punten van het fietsparkeervak ingevuld zijn en geeft vervolgens door of daar nog een plaats beschikbaar is. Op die manier is ook zichtbaar hoe lang een fiets er al staat. Als dat langer dan vier weken is, is het waarschijnlijk een weesfiets die niet meer wordt opgehaald.

Moeilijk

Johan De Mulder van B2Bike plaatste de camera’s op verschillende punten in de fietsenstalling.
“Het is een nogal moeilijke stalling. Als er niets meer bij kan – tijdens de Gentse Feesten bijvoorbeeld – proppen sommigen er nog een fiets tussen. Maar eigenlijk is daar dan geen volwaardige plaats meer. Pas als een vakje écht leeg is, zal het systeem zeggen dat er een vrije plaats is. Het zal dus wellicht altijd een redelijk laag aantal zijn.”

Handig

Een foto van een smartphone die de app voor fietsparkeerplaats in Utrecht weergeeft

De app voor fietsparkeerplaats in Utrecht (Foto: C.V.)

De informatie kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van apps. Zo kan je in Utrecht aan de hand van de ‘P-route fiets’ de weg vinden naar fietsstallingen met vrije plaatsen. Er bestaat ook een app waarmee je op je smartphone kan zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de omliggende stallingen.

Zoektocht

Francis Vergalle van de Cel Fietsparkeren van de Stad Gent laat weten dat het over een kleinschalig proefproject gaat. “We hebben zoiets  onder meer gezien in fietsenstallingen in Utrecht. Het leek ons een goed idee om dat ook hier uit te proberen. Als het bevalt, kunnen we er onze conclusies uit trekken en misschien meer dergelijke systemen voorzien.” Het is nog niet bekend wanneer het in werking zal treden. “In de loop van 2018, wij denken ergens in januari, zou het systeem van start gaan. Het hangt ervanaf hoe snel we het kunnen geïnstalleerd krijgen en of er geen onvoorziene problemen opduiken.”

Als het systeem ons bevalt, kunnen we er misschien meer van voorzienFrancis Vergalle

De fietscel is voortdurend op zoek naar locaties voor fietsstallingen. Ze doet dat door per gebied nieuwe plaatsen te bepalen voor fietsparkeerpunten. De volgende wijk die aan de beurt is, is de Gentse binnenstad. Voorlopig zullen het daar vooral standaard fietsenstallingen zijn.

 

 

 

 

De auteur

Charlotte Vandegehuchte

Profiel E-mail

Student journalistiek, Beginnend stand-up comedian, Improvisatiespeler bij Improcessie