Gent telt 124 laadpalen voor 623 elektrische wagens

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp datajournalistiek.

Elektrische wagen

Gent behoort tot de top in Vlaanderen. © Ellen Van Laere

 

GENT – Nu steden vervuilende auto’s steeds meer weren, winnen de elektrische alternatieven aan populariteit. In Gent zijn vandaag 623 elektrische wagens ingeschreven. In absolute aantallen doet de stad het hiermee goed in vergelijking met de rest van Vlaanderen.

Uit cijfers van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) blijkt dat er in oktober 2017, 623 volledig elektrische wagens zijn ingeschreven in Gent. De stad behoort daarmee tot de top in Vlaanderen. Alleen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Antwerpen doen het beter met respectievelijk 2.069 en 1.081 elektrische wagens.

Als we deze cijfers bekijken in verhouding tot het aantal inwoners per stad, voeren kleine rijkere gemeenten de lijst aan. Aartselaar staat op één, met 1.807 elektrische wagens per 100.000 inwoners. Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem vervolledigen de top 3. Zij tellen relatief gezien respectievelijk 1.702 en 729 elektrische wagens. Grote steden zoals Gent steken er dan niet meer bovenuit. De Arteveldestad staat met 240 elektrische wagens per 100.000 inwoners pas op de 128e plaats.

Clean power for transport

Tegen 2020 wil Vlaanderen 2.500 nieuwe laadpalen plaatsen. Dat aantal zou voldoende zijn om de verwachte groei van elektrische wagens op te vangen. Op basis van Europese richtlijnen stelde Vlaanderen het ‘Clean power for transport’-actieplan op.

In Gent staan er momenteel 124 publieke- en semi-publieke laadpalen. Dat blijkt uit cijfers van Eco-movement, een dataprovider van elektrische laadpalen waarop ook de Vlaamse overheid zich baseert. Volgens de richtlijnen van het Vlaamse actieplan is dat ruim voldoende. Die streven namelijk naar een laadpaal per tien elektrische voertuigen. De stad Gent heeft bovendien de ambitie om het aantal laadpalen tegen 2020 op te trekken tot 162. Raulo France, ingenieur van de dienst Milieu en Klimaat van de stad Gent: “Zowel de markt van elektrische wagens als die van laadpalen is vandaag volop aan het groeien. Beide markten zijn nog niet matuur en dus niet in balans.” Volgens France is voorzichtigheid daarom geboden bij de interpretatie van de cijfers: “Ik zou niet zeggen dat er vandaag te veel laadpalen zijn in Gent. Dat is het verhaal van de kip en het ei. Als stad proberen wij het aantal laadpalen te vergroten zodat onze inwoners sneller een elektrische wagen zullen aanschaffen.”

De markten van elektrische wagens en laadpalen zijn nog niet matuur en dus niet in balansRaulo France, ingenieur dienst Milieu en Klimaat stad Gent

Het ‘Clean power for transport’-actieplan is gebaseerd op de verwachting dat er in 2020 ongeveer 74.000 elektrische wagens zullen zijn. Kurt Vanderhispallie, diensthoofd van de klantendienst van netbeheerder Eandis, maakt hierbij een kanttekening: “Het aantal elektrische wagens dat vandaag in Vlaanderen rondrijdt, ligt lager dan de voorspellingen waarop het actieplan gebaseerd is. Als die trend zich de komende jaren blijft doorzetten, zullen we ook in 2020 nog te veel laadpalen hebben in verhouding met het aantal ingeschreven elektrische wagens.”

Toekomst

Allego, een grote speler in de plaatsing van laadpalen, verwacht dat 2018 een kanteljaar wordt: “Volgend jaar komt er een groot aantal elektrische wagens. De vraag naar elektrische laadpalen zal dan automatisch toenemen.” Ook de stad Gent ziet de toekomst positief in. France: “Binnen het Gentse wagenpark nemen elektrische wagens nog maar een klein percentage in. Er is dus nog veel groeimarge voor de komende jaren.”

De auteur

Ellen Van Laere

Profiel E-mail

20 jaar | Studente journalistiek aan de Arteveldehogeschool