Gentrificatie in het Rabot

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

Ooit waren de Rabottorens het symbool van moderniteit. Nu is Gent ze liever kwijt dan rijk. In een poging de wijk aangenamer te maken, gaan de torens tegen de grond. Hun bewoners blijven achter met een onzekere toekomst. Lees hieronder het verhaal over het Rabot.

https://readymag.com/786443

Terug

De auteur

Lisa D'Haens

De auteur

Roman De Schrijver

De auteur

Mona De Brauwer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *