Gestrikt in het vangnet: aanvaringen van jongeren met justitie

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

Jongeren die in aanvaring komen met het gerecht worden voor de rest van hun leven anders bekeken. Omwille van hun ongelukkige achtergrond worden ze bevooroordeeld en benadeeld door de werking van justitie. Hun kant van het verhaal blijft onverteld.

Justitie

De Belgische bevolking heeft een verdeelde mening over de werking van justitie. Slechts 60% van de gehele populatie heeft vertrouwen in het Belgisch rechtssysteem. Opmerkelijk is dat het vertrouwen in justitie sterk afhangt van de scholingsgraad en de sociale omgeving van de ondervraagden. Laaggeschoolden, senioren en eenoudergezinnen hebben aanzienlijk minder vertrouwen in het rechtswezen.

Slechts de helft van de bevraagden vindt dat juristen iedereen gelijk behandelen. Dat cijfer ligt in dezelfde lijn als de algemene tevredenheid over de werking van het gerecht. Eigenlijk is de helft in deze context verontrustend weinig. 51-60% is wel een meerderheid maar wel een nipte. Indien ongeveer 1 op 2 van de burgers zich niet gelijk behandelt voelen is de garantie op een eerlijk proces bedenkelijk. De basisprincipes van onze grondwet benadrukken nochtans dat iedereen gelijk is voor de wet en dat iedereen het recht heeft om zich te verdedigen.

Jeugddelinquentie

Volgens de justitiebarometer van 2014 vindt ongeveer 35% van de delinquenten de beslissing van hun laatste rechtszaak onrechtvaardig. Dat wil zeggen maar liefst ⅓ van de bevraagden zich onrechtmatig behandeld voelden in hun laatste rechtszaak. Dat zorgwekkende beeld wordt nog eens versterkt als we enkel naar de jongeren gaan kijken. Maar liefst 70% van de jeugddelinquenten vond de recentst genomen beslissing onrechtvaardig.

Het algemene idee dat de jeugddelinquentie toeneemt blijkt echter niet waar te zijn. Het aantal registraties van door minderjarigen gepleegde feiten kent een strikt neerwaartse trend. Zowel in alle arrondissementen van België als in het buitenland. Er is ook geen enkele aanleiding om te spreken van een ‘verjonging’ van de jeugddelinquentie.

De jongeren in aanraking met de politie zijn wel vaak van een moeilijke achtergrond. Er is een duidelijke samenhang tussen scholingsgraad en confrontaties met de politie. Van de vroegtijdige schoolverlaters komt 11,8% in de problemen met lokale overheden. Bij niet-werklozen ligt dat percentage 10% lager. (bron)

Verstrikt

Deze gegevens schetsen een algemeen beeld van de situatie in ons land op vlak van jongeren en gerecht. Ze geven ons duiding en structureel denkkader om onze ervaringen aan op te hangen. Maar cijfers vertellen geen verhalen.

Sammy en Kenzo hebben allebei te kampen gehad met een moeilijke jeugd. Ze bewandelden een pad dat zeker niet traditioneel te noemen valt.

Dit is hun verhaal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *