Grootste offshore windpark ‘Seamade’ afgewerkt

Appolo vaart de haven van Oostende uit. Foto: Deme

 
Zaterdag zijn de laatste twee windmolens verscheept naar het Seamade windmolenpark op de Noordzee. Het is het grootste Belgische offshore windmolenpark met een kostenplaatje van 1,3 miljard euro. Tegen eind 2020 moeten de 58 windturbines 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien.

Zaterdagochtend is het imposante schip Appolo vanuit de haven van Oostende richting de Thorntonbank vertrokken, met de laatste twee windturbines aan boord. De voorbereiding van deze turbines gebeurt in de haven van Oostende, de opbouw gebeurde zondagochtend op zee. Het Seamade project is het grootste Belgische offshore windmolenpark en moet tegen eind 2020 zo’n 485.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Het kostenplaatje van deze investering: 1,3 miljard euro.

Meer dan 50 windturbines

Seamade is het achtste windmolenproject in de Belgische Noordzee en het tweede project van het Belgische bedrijf Otary. Seamade is het resultaat van de fusie van de voormalige Seastar en Mermaid projecten. Het bestaat daarom uit twee uit elkaar liggende zones, met respectievelijk 28 en 30 windturbines. De bouw van de turbines startte in juni. In totaal zal het Seamade project bestaan uit 58 Siemens-turbines met een capaciteit van 487 MW.

Verdubbeling van capaciteit tegen 2030

Volgens de beleidsnota van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne zal tegen 2030 deze industrie tot 16 000 nieuwe banen leiden. “De Noordzee heeft heel veel potentieel. We kunnen zo’n 2 miljoen gezinnen van energie voorzien in ons land, we gaan die capaciteit verdubbelen. Dat betekent tegen 2030 energie voor het gebruik van 4,5 miljoen gezinnen. Dat zal zeer belangrijk zijn voor het klimaat in ons land”, zegt minister Van Quickenborne.

“De Noordzee heeft heel veel potentieel”

Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne

Bovendien zal in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 nog 281 km2 extra ruimte ingekleurd worden voor de productie en opslag van hernieuwbare energie. Daarmee zal België tegen 2030 minstens de doelstelling van 4 GW halen die opgenomen is in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Deze nieuwe zone zal de naam Prinses Elisabethzone dragen.

Derde grootste windenergieproducent in Europa

Offshore windturbines produceren vandaag zo’n 1.775 MW aan groene stroom in de Noordzee. Met de voltooiing van het Seamade project zal dat tegen eind 2020 toenemen tot 2.262 MW, dat is 10% van de totale elektriciteitsvraag in België. Daarmee is België de derde grootste windenergieproducent van Europa. Wereldwijd is België zelfs één van de koplopers in offshore windmolenparken, enkel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China moet het voor zich laten.

De auteur

Moonray Grunewald

Profiel Facebook E-mail

Hallo, ik ben Moonray! 21 jaar en student journalistiek aan Arteveldehogeschool.