Invulling site Santens in Oudenaarde stuit op protest: “Mobiliteitsplan moest er eerder zijn”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - in dialoog.

De Site Santens in Oudenaarde, onderdeel van het plan 'Linkeroever' - Foto door: Liesbet Vandenborre

 

In Oudenaarde krijgt de site Santens een nieuwe invulling onder het uitvoeringsplan ‘Oudenaarde Linkeroever’. Er worden onder meer vijfhonderd nieuwe woningen en economische activiteiten voorzien. Onder andere actiegroep ‘Geen Uitbreiding Zonder Mobiliteitsplan’ en de partij ‘Iedereen 9700’ keren zich tegen het project. Zij stellen zich de vraag of er effectief nood is aan extra woningen in Oudenaarde en hoe de stad met de extra verkeersdruk zou omgaan. Beluister hier het interview met burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open VLD).

De auteur

Liesbet Vandenborre

Profiel E-mail

Studente Journalistiek met een achtergrond in Film- en Televisiestudies en een grote interesse voor film en cultuur.