Is er plaats voor polyamoreuze huwelijken in België?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

De polyamoreuze vlag

 

Polyamorie is een thema waar weinig over gesproken wordt. Pas het laatste jaar begint het zijn plaats te vinden in de media. Omdat de maatschappij er nog niet goed van op de hoogte is, krijgen polyamoristen vaak te maken met verwijten als bindingsangst. Wij trokken naar experts en polyamoristen om wat duidelijkheid te scheppen.

https://readymag.com/1887450