Dit was het Kopstukkendebat

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp live.

Het debat loopt ten einde. Iedereen applaudisseert

 

De strijd om de macht in Gent bereikt deze weken zijn climax. Zeven kopstukken hebben het gisteren tegen elkaar opgenomen in een debat, georganiseerd door de opleidingen Journalistiek en Grafische en digitale media van de Arteveldehogeschool. Dat deden ze op een prachtig decor in de zaal van De Centrale, met het huidige stadsbestuur, het kartel sp.a-Groen en Open VLD aan een kant en oppositiepartijen PVDA, CD&V, N-VA en Vlaams Belang aan de andere kant. Vier actuele thema’s zijn aan bod gekomen: mobiliteit, samenleven, wonen en veiligheid.

Mobiliteit

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vindt dat er meer in het openbaar vervoer moet geïnvesteerd worden. Toch is ze geen fan van extra trams. “Op plaatsen zoals de Korenmarkt en de Groentenmarkt zijn we verzadigd wat het aantal tramsporen betreft.” Van Bossuyt wil dat er in Gent trambussen komen. “Die zijn wendbaarder en goedkoper dan trams”, zegt ze. Zo’n twee weken geleden was ze opvallend kritischer. Toen haalde ze aan dat Gent op lange termijn tramvrij moest worden.

Mieke Van Hecke (CD&V)

Mieke Van Hecke (CD&V) – Foto Yana Poppe

Trambussen inschakelen vindt Rudy Coddens (sp.a) geen goed idee. Het zou volgens hem de capaciteit van het openbaar vervoer verminderen en zelfs zorgen voor files. Coddens ontkent niet dat sommige tramsporen gevaarlijk kunnen zijn. “Ik heb ook al mensen zien vallen, maar dat wil niet zeggen dat je daarom de trams moet afschaffen.” Hij pleit ervoor de verkeersregels te volgen, respect te hebben voor elkaar en alert te zijn op de weg.

Gratis openbaar vervoer, grote investeringen. En dat is allemaal betaalbaar volgens Tom De Meester (PVDA). “Er zijn twintig Europese steden waar nu al gratis openbaar vervoer bestaat.” Hij noemt enkele gevolgen op: “minder kosten door files, minder kosten door de gevolgen van luchtvervuiling, het trekt tewerkstelling aan en de middenstand krijgt een boost.” Gratis is volgens het PVDA-kopstuk de enige oplossing om leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad met elkaar te verzoenen.

Het huidige stadsbestuur wil, zoals in Antwerpen, werk maken van een lage emissiezone. Een gevolg daarvan is dat oude vervuilende wagens de binnenstad niet meer in mogen. Is dat wel betaalbaar voor iedereen? Na even ontwijken antwoordt Mieke Van Hecke (CD&V) voorzichtig: “Misschien kunnen we zorgen voor steunmaatregelen in de switch naar andere (lees: dure en milieuvriendelijke) wagens.”

Samenleven

“Mensen die naar hier komen horen zich aan te passen.” Johan Deckmyn meent dat er in Gent niet genoeg plaatsen zijn om Nederlands te leren. “Als mensen zich willen integreren in onze samenleving, dan is taalkennis heel belangrijk.” Mieke Van Hecke verwijt de NV-A en Vlaams Belang voorstanders van assimilatie te zijn: “Als je helemaal wordt zoals wij, dan word je geïntegreerd”. Ze zegt dat er ruimte moet zijn voor de eigen cultuur, de eigen taal en de eigen identiteit. “In de scholen moet de thuistaal van kinderen omarmd worden om zo beter Nederlands te leren”, zegt Elke Decruynaere (Groen). Mevrouw Van Bossuyt vindt dat geen goed idee. “Geef iedereen optimaal de kans om Nederlands te leren.” Nederlands als enige taal op de school bedoelt ze daarmee.

Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) – Foto: Yana Poppe

“Meisjes moeten hun schoolkeuze kunnen maken op basis van talent. Niet op basis van waar ze wel of niet binnen mogen met hun hoofddoek.” Mevrouw Decruynaere is stellig tegen een hoofdoekenverbod op school. Toch mag er op dit moment maar in de helft van de stedelijke scholen een hoofdoek gedragen worden, geeft ze toe. Volgens Matthias De Clercq (Open VLD) is het aan de school om de keuze te maken. “Zonder afspraken (met Open VLD en sp.a) heeft Elke aan een school gevraagd om hoofddoeken toe te laten.” Die school had volgens hem bij de start van de inschrijvingen nog een

verbod daarop. Mieke Van Hecke deelt de redenering van de Open VLD’er deels. “Een hoofddoek mag, tenzij de school duidelijke argumenten heeft om hem te verbieden. Zoals een te hoge druk of omwille van de veiligheid van haar leerlingen.” Een algemeen verbod kan volgens haar niet.

Wonen

Gent is duur geworden. Matthias De Clercq wil onder andere meer aanbod creëren, zodat de prijzen betaalbaar worden. “Je moet zuurstof geven aan de private markt, maar je moet corrigeren.” Het sociaal huurkantoor wil hij versterken. Wat met de middenklassers die niet in aanmerking komen voor steun, maar net te weinig verdienen om in het centrum een woning op de privémarkt te vinden? Moeilijk om daarop duidelijk te antwoorden, zo blijkt. Rudy Coddens wil vooral de focus te leggen op “meer huurwoningen”. Andere bouwnormen opleggen is volgens Van Bossuyt een oplossing. “Als je wil dat nieuwe woningen architecturale pareltjes zijn en dat die allemaal moeten voldoen aan de allerhoogste duurzaamheidseisen, dan drijf je de prijs heel erg omhoog.”

Tom De Meester (PVDA), Mieke Van Hecke (CD&V), Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Johan Deckmyn (Vlaams Belang)

Tom De Meester (PVDA), Mieke Van Hecke (CD&V), Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Johan Deckmyn (Vlaams Belang) – Foto: Yana Poppe

Na de ophef over de wantoestanden in sommige sociale woningen in Gent wil Rudy Coddens het stadsbestuur verdedigen. “Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten leningen terugbetalen met de huuropbrengst.” Daar knelt het schoentje volgens hem. De huuropbrengst is te laag. “Vlaanderen blijft ernstig in gebreke”, zegt hij. De huisvestingsmaatschappijen moeten volgens hem beter gefinancierd worden. De betrokken huisvestingsmaatschappij in Gent wordt wel beheerd door vertegenwoordigers van de Gentse meerderheid. Konden zij dit voorkomen? Blijkbaar niet.

“Het stadsbestuur weet ervan en komt met een masterplan van 90 miljoen euro”, zegt Elke Decruynaere. Tegelijkertijd vindt ook zij dat er op Vlaams niveau meer verantwoordelijkheid moet worden genomen. Anneleen Van Bossuyt zegt daarop dat de oppositie de huidige wantoestanden meer dan veertig keer heeft aangekaart in de gemeenteraad. Ze is na de reportage erover op de VRT naar het gerecht gestapt. “Wij hopen dat die wantoestanden door het parket worden vastgesteld.”

“Hoe komt het dat een probleem dat we al dertien jaar kennen, nog niet is opgelost?” Tom De Meester zet zijn hoop op een inhaaloperatie. Zijn prioriteit is betaalbaar wonen voor iedereen. Iedereen die op een wachtlijst staat voor een sociale woning, moet er zo snel mogelijk een krijgen. “Wij willen 500 bijkomende sociale woningen per jaar.”

“Ik was geschrokken dat je als goede huisvader het onderhoud van je gebouwen niet doet”, voegt Mieke Van Hecke er nog aan toe.

Elke Decruynaere (Groen), Rudy Coddens (sp.a) en Matthias De Clercq (Open VLD)

Elke Decruynaere (Groen), Rudy Coddens (sp.a) en Matthias De Clercq (Open VLD) – Foto: Joyka De Crick

Veiligheid

Tom De Meester (PVDA)

Tom De Meester (PVDA) en Mieke Van Hecke (CD&V) – Foto: Yana Poppe

De Overpoortstraat, meermaals in de week komen daar veel studenten samen. En meermaals is de uitgangsbuurt een hot-topic als er over veiligheid in Gent wordt gepraat. De stad heeft dan ook al ingezet op meer politie. Toch zijn er nog studenten die aanhalen dat het probleem met drugs en intimidatie niet weg is. Elke De Cruynaere wijst erop wat je zelf kan doen: “Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en onze mond opendoen als we zoiets zien gebeuren.”

Johan Deckmyn is blij dat er in de Overpoortstraat ook camera’s hangen. Camera’s daar waren een voorstel van het Vlaams Belang, zegt hij. En dat voorstel werd initieel niet zo enthousiast onthaald: “De meerderheid zei dat wij spoken nazochten”. Hij pleit voor nog meer camera’s. Als liberaal wikt en weegt Matthias De Clercq zijn woorden wanneer het over privacy gaat. “Het is belangrijk om het evenwicht te bewaren.” Toch wil hij in samenwerking met politie en parket meer camera’s in de stad. “We willen er hier en daar wel een aantal bij, maar we willen niet op elke hoek van de straat bespied worden.” Tom De Meester is niet te overtuigen van meer camera’s: “Drugsdealers zijn niet achterlijk”, zegt hij. “Als je op het ene parkje camera’s zet, dan gaan ze na een paar dagen wel naar een ander parkje” Hij wil van Gent geen Big Brother-stad maken. Hij wil meer wijkagenten en buurtpolitie.

Alle kopstukken zijn het erover eens dat er meer wijkagenten moeten komen. Anneleen Van Bossuyt zegt dat de afstand tussen de burger en de wijkagent kleiner moet worden. Tom De Meester haalt toch nog een probleem aan bij de Gentse politie: “Jongeren met een migratieachtergrond zeggen mij dat ze in bepaalde wijken gecontroleerd worden op basis van hun uiterlijk.” De politie moet volgens hem diverser worden. Rudy Coddens twijfelt niet aan de goede werking van de politie. “Als er racisme zou zijn, op welk niveau dan ook, dan moet dat aangeklaagd worden. En dat gebeurt dan ook.” Er wordt volgens hem ook actief gerekruteerd met diversiteit in het achterhoofd.

Je kan het debat hieronder herbekijken:

De auteur

Arno Meijnen

Profiel Facebook Twitter E-mail

Student journalistiek op Arteveldehogeschool Gent. Geïnteresseerd in politiek, maatschappij, wetenschap en technologie.