Mariam Harutyunyan streeft een inclusieve maatschappij na: “Als er geen deuren voor mij opengaan, dan zal ik ze wel zelf opendoen”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp in dialoog.

Mariam Harutyunyan: "Ik probeer van elke persoon die ik ontmoet iets te leren" (Foto: Hanne Bral)

 

Mariam Harutyunyan (25) was nog maar vier jaar toen ze samen met haar gezin van Armenië naar België verhuisde. Tijdens haar studies Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven startte ze KinArmat, een online webshop waar ze ‘statement streatwear’ verkoopt. Via t-shirts en sweaters promoot ze een inclusieve maatschappij en zelfverzekerdheid. En dat op een duurzame manier, met behulp van organische en gerecycleerde materialen.

Mariam Harutyunyan: "Ik probeer van elke persoon die ik ontmoet iets te leren" (Foto: Hanne Bral)

Omdat Mariam zo jong was toen ze naar België verhuisde, besefte ze niet volledig wat er gebeurde. “Ik had heel lang niet door dat mijn ouders het moeilijk hadden. Toch hebben ze ervoor gezorgd dat wij als twee kindjes dat niet merkten, dat wij ons zoveel mogelijk thuis voelden hier.” Langs de andere kant hebben haar ouders wel altijd hun best gedaan om de band met hun thuisland zoveel mogelijk te behouden. “Ze vertelde veel verhalen, ik ging als kind op zaterdag naar de Armeense school en we gaan nu nog steeds elk jaar op vakantie naar Armenië.”

Mariam is enorm blij dat ze opgegroeid is met de twee culturen. “Elke cultuur heeft een andere mentaliteit en je inleven in verschillende culturen is super verrijkend. Ik probeer van elke persoon die ik ontmoet iets te leren, welke achtergrond ze ook hebben.” Mariam vertelt dat ze zelfs bij de kleinste vergadering of ontmoeting dingen probeert mee te pikken van mensen. “Je komt doorheen je leven zoveel verschillende mensen en mindsets tegen waar je anders misschien nooit bij had stilgestaan. Mensen en culturen leren kennen en gesprekken aangaan is deel van je zelfontwikkeling.” Iedereen heeft dat wel een beetje nodig volgens Mariam.

Ik probeer van elke persoon die ik ontmoet iets te leren

Drempel verlagen

De boodschap van KinArmat draait rond een inclusieve maatschappij, zelfverzekerdheid en gendergelijkheid. Met dat laatste was Mariam als kind al bezig. “Ik heb thuis altijd conversaties gehad over gelijkheid. Als mijn broer bijvoorbeeld iets mocht en ik niet, dan moest ik weten waarom. Ik ben altijd een ‘waarom-kind’ geweest.” Ze vervolgt dat het onbewust was, omdat ze niet besefte dat er ongelijkheid was.

Ik ben altijd een 'waarom-kind' geweest

Toch wilde ze altijd de achterliggende logica weten. “Ik heb dat nu nog altijd eigenlijk, als je mij iets vertelt dan ga ik dat direct opzoeken.”
Bij haar vriendinnen is het vaak anders, merkt Mariam op. “Zij hebben die conversaties thuis nooit gehad of durven zich minder te verzetten tegen die ongelijkheid.” Daarom voelde Mariam aan dat ze iets moest doen. “Ik wou echt iets doen voor mijn vriendinnen, maar ook voor vrouwen in het algemeen die niet echt de durf hebben om op grote schaal een verschil te maken.” Mariam voelde zich dan ook de geschikte persoon om zoiets te doen. “Ik kan wel tegen een stootje en ik laat me ook niet gemakkelijk doen. Als er geen deuren voor mij opengaan, dan zal ik ze wel zelf opendoen. Ik snap dat het voor sommigen een hoge drempel is om bijvoorbeeld mee te doen aan een vrouwenmars. Met KinArmat wil ik die drempel verlagen zodat iedereen die de boodschap wilt brengen dit kan doen, ook op een minder extreme manier.”

Sleutel

Op de vraag of ze nog toekomstambities heeft, antwoordt Mariam dat ze haar boodschap zoveel mogelijk wilt blijven uitstralen, ook los van KinArmat.  “Je kan op individueel vlak iemands mindset veranderen, maar als je echt effect wilt zien dan moet je ook je boodschap op grotere schaal verspreiden.”

“Voor mij is het belangrijk dat er mensen zijn die het eerlijke naar buiten brengen, die hun ‘real self’ tonen. Niet alleen via sociale media, maar ook via de gewone media is het belangrijk dat vrouwen met migratieachtergrond gerepresenteerd worden. Niet gerepresenteerd worden, dat is nooit iemand zien die jou vertegenwoordigd, dat is geen spiegel hebben voor jezelf.” Meer vertegenwoordiging en diversiteit vormen volgens Mariam dan ook een belangrijke sleutel tot een inclusieve maatschappij.