Mede-eigenaars flatgebouw kunnen niet vergaderen: “Waterschade wordt steeds groter”

SYNDICUS CEDRIC WILLEMOT (FOTO: ROBIN ZENNER)

 

Een waterlek over meerdere verdiepingen, de lift die het niet langer doet of de gevel die dringend hersteld moet worden. In flatgebouwen moeten eigenaars samen beslissen hoe ze dit soort problemen aanpakken. Maar de coronacrisis maakt vergaderen hierover een stuk moeilijker.

Mede-eigenaars van een flatgebouw mogen sinds eind november niet langer fysiek vergaderen. Volgens de overheid moeten alle vergaderingen van mede-eigendom digitaal plaatsvinden. “Maar dat is in de praktijk niet haalbaar in grote gebouwen met veel eigenaars. Je sluit bovendien oudere mensen uit die moeilijk met de computer kunnen werken”, zegt Cédric Willemot, medewerker van de Gentse syndicus Immo Fidim. “Het gaat soms over moeilijke dossiers, en we willen niemand voor voldongen feiten stellen.”

Digitale vergaderingen over grote flatgebouwen zijn niet haalbaar

Cédric Willemot

Tijdens vorige golven in de coronapandemie werd dat opgelost door mede-eigenaars over belangrijke beslissingen schriftelijk te laten stemmen. Het koninklijk besluit maakte het toen mogelijk om dat zonder unanimiteit van stemmen te doen. Maar die uitzondering werd deze keer in alle haast ‘vergeten’ en staat dus nu niet in het KB. “Unanieme beslissingen zijn meestal niet mogelijk. Het gaat soms over veel geld, en vaak hebben eigenaars tegenstrijdige belangen”, zegt Willemot. Volgens het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is de overheid zich bewust van die tekortkoming en zou ze het probleem oplossen tegen eind december.

Waterschade

Niet meer kunnen vergaderen veroorzaakt soms grote problemen. In residentie Adolf Baeyens in Sint-Amandsberg is de achtergevel dringend aan vernieuwing toe. Meerdere eigenaars klagen over vochtproblemen. “Door de coronacrisis is de algemene vergadering al enkele keren uitgesteld. Hierdoor kunnen we het probleem niet oplossen en wordt het op de lange baan geschoven. Als eigenaar kunnen we voorlopig niets doen. Het is een erg vervelende situatie”, zucht Gerard Contreras, één van de eigenaars.

Meerdere woningen in residentie Floralia hebben last van waterschade. (Foto: Robin Zenner)

Ook de eigenaars van residentie Floralia aan het Citadelpark in Gent hebben de nodige kopzorgen. “Er is een lek in een gemeenschappelijke afvoerleiding. Hierdoor zijn er in meerdere woningen vochtplekken ontstaan. Om de leiding te herstellen moeten we in zestien flats de muur openbreken. Zonder officieel akkoord van de algemene vergadering kan dat momenteel niet”, zegt Willemot, die als syndicus het gebouw beheert. “Ondertussen wordt de waterschade steeds groter en is er op bepaalde plekken schimmel te zien. Twee eigenaars zagen om die reden al huurders vertrekken.”

Twee eigenaars zagen al huurders vertrekken door schimmel in hun woning

Cédric Willemot

Frustraties

De uitgestelde vergaderingen hebben volgens Willemot ook andere gevolgen. “Door iedereen samen te brengen en de plannen voor het gebouw te bespreken, houden mensen voeling met hun eigendom en met de andere eigenaars. Er vinden soms verhitte discussies plaats, maar op het einde van de vergadering heeft iedereen zijn zegje kunnen doen en worden de geschillen meestal bijgelegd. Vandaag blijven mensen zitten met hun frustraties. Ik ken zelfs twee recente gevallen waarbij mede-eigenaars hun ruzie nu voor de vrederechter uitvechten.”

Volgens statistieken van de federale overheid zijn er in ons land meer dan anderhalf miljoen flats. Het gaat dus over een grote groep mensen die getroffen wordt door de huidige maatregel. “Hoogbouw wordt aanzien als de toekomst, maar samenleven met veel verschillende mensen is niet altijd vanzelfsprekend. Een flatgebouw moet je zien als een bedrijf. Goede afspraken over het beheer en het budget zijn daarbij essentieel. Die kunnen het beste gemaakt worden op een fysieke vergadering”, besluit Willemot.

De auteur

Robin Zenner

Profiel E-mail

Geboeid door mensen en hun verhaal. Fotograaf. Vader van twee. Trots op zijn fotoboekenkast.