Meer extreme neerslag in België dan in 1950

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Foto man op bakfiets (© frank Vandervoorde)

 

Sinds 1950 stijgt het aantal dagen met zware neerslag in België. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Rond 1950 had je ongeveer drie van zulke dagen. In de afgelopen tien jaar is dat aantal gestegen naar vijf à zes dagen per jaar. We spreken van een dag met extreme neerslag zodra er twintig milliliter per vierkante meter valt.

De stijging (zie grafiek) zet zich in de toekomst verder. Zolang de aarde opwarmt, zullen dagen met extreme vormen van neerslag vaker voorkomen. Dit betekent niet enkel zware regenval, maar ook meer droogte in de zomermaanden. Ook overstromingen zoals die in Wallonië zullen frequenter voorkomen. Klimatoloog Kwinten Van Weverberg (UGent): ”We zullen meer te maken krijgen met onweersbuien. En die onweersbuien zullen extremer worden.”

Het meeste neerslag kreeg ons land te verduren in 2004. Toen had België twaalf dagen met zware neerslag. Het jaar 2021 komt op de tweede plaats. Volgens Van Weverberg is de mens een oorzaak van deze trend. “Door de boskap, toename van landbouw en de opwarming van de aarde komt er meer waterdamp in de atmosfeer. Dat zorgt voor meer extremere neerslag”, vertelt hij.

We zullen meer te maken krijgen met onweersbuien. En die onweersbuien zullen extremer worden.”

Klimatoloog Kwinten Van Weverberg (UGent)

Volgens Van Weverberg is goed dat we ons een beeld van de toekomst kunnen vormen, want dan kan ons land voorbereidingen treffen: “België zal zich kunnen wapenen tegen zulke extremen. Andere landen zullen jammer genoeg minder geluk hebben.”

De auteur

Ewart Van de Vyver

Profiel E-mail

Interesse in klimaat en internationale politiek