Mysterieuze zwarte lijn in Sint-Amandsberg doet auto’s vertragen

zwarte lijn op de rode verf van de fietsstraat in de Halvemaanstraat en de Visitatiestraat (foto: Myarn Rondal)

 

In de Halvemaanstraat en Visitatiestraat in Sint-Amandsberg is een zwarte lijn doorheen het midden van de straten geschilderd. De lijn zou ervoor moeten zorgen dat auto’s minder snel rijden, maar voor bewoners en fietsers was het een mysterie voor wat hij diende.

De twee straten kregen in 2018 de rode kleur van een fietsstraat, wat wil zeggen dat fietsers er de controle hebben en de volledige weg mogen innemen. Na een evaluatie werd het duidelijk dat er nog steeds een aantal problemen waren. Auto’s reden nog steeds te snel en bleven fietsers voorbijsteken. Dit vertelt Daan Pelckmans, teamcoach van het Fietsmobiliteitsbedrijf van Stad Gent daarover: “We kregen, in vergelijking met andere fietsstraten, veel klachten van fietsers die zeiden dat ze nog heel vaak werden voorbijgestoken. De belangrijkste reden daarvoor is vooral dat de straat zo breed is en het een zeer rechtlijnig traject is.” Om die redenen werd er dus een middenmarkering geschilderd die door de hele straat loopt. Dat zou het idee van rijvakken moeten creëren, waardoor auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen minder snel zouden rijden en minder fietsers zouden voorbijsteken. Een andere maatregel die in de Visitatiestraat genomen werd, is dat het parkeren van kant wordt gewisseld. Door die asverschuiving moeten autobestuurders snelheid minderen.

Vermoedens

Bewoners van de straten zelf hebben vermoedens over het nut van de lijn, maar zijn het nooit helemaal zeker, aangezien ze nooit officiële informatie van Stad Gent hebben gekregen. Zo dacht de 18-jarige Saar Maes uit de Halvemaanstraat dat de lijn er was om auto’s meer in het midden van de straat te doen rijden en dus minder dicht tegen de fietsers aan, maar dat was ze niet zeker. “Normaal krijgen we wel briefjes in de brievenbus als er iets in de straat gebeurt, maar ik denk niet dat we die nu hebben gekregen”, zegt Saar.

Het idee van een middenmarkering werd ook al toegepast bij heraanleg van de Bagattenstraat in Gent, waar de stad een middenmarkering heeft gecreëerd door kasseien in het midden van de straat te leggen. Dat is opvallender dan een geschilderde lijn, want autobestuurders voélen ook het verschil als ze die middenstrook oversteken. Dat werkt nog beter, maar het is in de Halvemaanstraat en Visitatiestraat niet mogelijk, omdat de straten uit een volledige asfaltlaag bestaan. Die zouden dan volledig heraangelegd moeten worden om zoiets mogelijk te maken.

Saar Maes (18) bewoonster van de Halvemaanstraat (foto: Myarn Rondal)
De auteur

Myarn Rondal

Profiel E-mail

Artevelde hogeschool Gent student journalistiek