Nieuwe online tool voor dementie

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

doktersconsultatie - foto: Pexels

 

Er is een nieuwe online vragenlijst op de website Gezondheid en Wetenschap. Die is bedoeld voor mensen die geheugenklachten of dementie vermoeden bij naasten. Zij kunnen de vragenlijst invullen om advies te krijgen over eventuele volgende stappen. Twee huisartsen in opleiding ontwikkelden de tool en introduceren deze als beslishulp voor dementie.

Tom Robben en Ine Vervoort, de twee huisartsen in opleiding, ontwikkelden de beslishulp in kader van hun master-na-masterthesis rond de diagnose van dementie. Het doel is om de kwaliteit van een consultatie bij de arts te verbeteren. “De eerste verschijnselen van dementie zitten in kleine dingen die vaak alleen te zien zijn in het dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk om familie en naasten te betrekken in de diagnose van dementie. Zij merken veel sneller kleine veranderingen op in het gedrag of het handelen van de patiënt dan de huisarts”, legt Robben uit. Doordat de persoon die de beslishulp invult op voorhand beter geïnformeerd is, kan die nadien de naaste beter ondersteunen om samen met zijn/haar arts een weloverwogen keuze te maken over de verdere aanpak.

Expert aan het woord

“De beslishulp kan ervoor zorgen dat mensen die dementie vermoeden gemakkelijker de stap zullen zetten om uit te zoeken of er effectief iets aan de hand is. Al vervangt het natuurlijk geen doktersconsultatie. Het is belangrijk dat er duidelijk gemaakt wordt dat de vragenlijst een hulp is en geen beslissende factor”, licht Anouck de Bruijn, coördinator bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, toe. “Ik denk dat het een goede evolutie kan betekenen. Het is belangrijk dat familie en naasten betrokken zijn bij de diagnose van dementie. Vaak is er bij hen heel wat onwetendheid. Hoe sneller naasten betrokken zijn bij de diagnose hoe meer die onwetendheid doorbroken kan worden.”

Hieronder vindt u een grafiek waarin u het aantal mensen die te maken krijgt met dementie kan zien, per leeftijdscategorie vanaf 65 jaar. Mensen met jongdementie zijn er dus niet bijgerekend.