Oosterweelverbinding na 24 jaar goedgekeurd.

Het heeft 24 jaar geduurd, maar vandaag is dan toch de omgevingsvergunning van de Oosterweelverbinding getekend. Er wordt verwacht dat de bouw zal afgerond zijn in 2030 en zo’n 5 miljard euro zal kosten.

Het idee van de Oosterweelverbinding komt uit 1996. De bedoeling was om het mobiliteitsprobleem in Antwerpen aan te pakken door delen van de Antwerpse ring (R1) te verbinden. Zo zou het verkeer sneller en veiliger verlopen. Het heeft tot dit jaar geduurd voor alle plannen finaal afgerond waren, en het wordt het grootste infrastructuurproject uit de Vlaamse geschiedenis.

Volgens het definitieve plan wordt de R1 volledig rond door het aanleggen van een tunnel onder de Schelde, er wordt een nieuw op- en afrittencomplex aan de haven gebouwd en er komt een tunnel onder het Albertkanaal dat aansluit met R1 Noord.