Opleiding seksuologie kreunt onder populariteit

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Professor Enzlin geeft een lezing. Foto: Nero Nolson

 

Het aantal studenten van de opleiding seksuologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) stijgt. En dat brengt de faculteit in de problemen: ze hebben niet de middelen om studenten juist te begeleiden. Dat heeft professor Paul Enzlin gezegd naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de opleiding.

De opleiding seksuologie is een succes. Vijftien jaar geleden telde de opleiding slechts 55 studenten. Nu is dat aantal verviervoudigd (zie grafiek). Die explosie aan studenten is niet samengegaan met meer middelen. Daardoor hebben professoren minder tijd om studenten correct te begeleiden. “We doen ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar het tempo van de afgelopen tien jaar nog tien jaar volhouden is een uitdaging”, aldus professor Paul Enzlin, hoogleraar in de master seksuologie.

Enzlin ziet twee factoren voor die groei. Aan de ene kant is er de maatschappelijke gevoeligheid rond seksualiteit en genderidentiteit. Die kan ervoor zorgen dat jongeren geïntrigeerd raken en daardoor kiezen voor de opleiding. Daarnaast spelen ook bekende Vlaamse mediaseksuologen zoals Chloé De Bie en Goedele Liekens een rol spelen. De zichtbaarheid die zij creëren is erg belangrijk, aldus Enzlin.

Het tempo van de afgelopen tien jaar nog tien jaar volhouden is een uitdaging.”

Paul Enzlin, klinisch orthopedagoog, seksuoloog, relatie- en gezinstherapeut en hoogleraar

De opleiding seksuologie is in de afgelopen 60 jaar veel veranderd. Nu spitst ze zich meer toe op onderzoek. Zo publiceerde ze tien jaar geleden voor het eerst een doctoraat. Ondertussen zijn er veertien doctoraten gepubliceerd en wordt er aan acht anderen volop gewerkt. De onderwerpen die de opleiding behandelt zijn ook verschoven. Vroeger lag de aandacht meer op algemene vakken. Die zijn nu uit het curriculum gehaald.

Binnen tien jaar wil de richting seksuologie drie specialisaties aanbieden. Het gaat om vorming en preventie, klinische seksuologie en onderzoek. Zo willen ze studenten de ruimte geven om zich een semester te specialiseren in één vakgebied.

De auteur

Nero Nolson

Profiel E-mail

Alles is veel voor wie niks verwacht.