Recreatiezone in Waasmunster wordt woongebied

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Camping Gerstekot, de huidige inrichting van het recreatiegebied. (foto: Sam Mossu)

 

Op de recreatiezone aan de Vinkenlaan in Waasmunster worden vaste woonunits geplaatst. Projectontwikkelaar Ipon heeft de helft van het gebied gekocht en gaat onderhandelen met de gemeente over de aankoop van het andere deel. Na enkele jaren onzekerheid lijkt er nu een definitieve bestemming voor de grond gevonden.

Afgelopen jaren heeft de gemeente Waasmunster verschillende pogingen gedaan om een nieuwe eigenaar met een eigen visie voor de recreatiezone te vinden. Eerst door een verhuurplan op te stellen, later door de grond te koop aan te bieden. Beide acties hebben geen oplossing geboden. Alle kandidaten haakten af na protest van de omwonenden tegen hun idee om er padelterreinen te plaatsen. “Er is daarna besloten om de zoektocht naar een nieuwe eigenaar voor de grond tijdelijk stop te zetten”, vertelt Shana Poppe, diensthoofd omgeving Waasmunster. “Momenteel blijft alles zoals het is. Enkel als er een plan komt waarin iedereen zich kan vinden, zullen we overwegen om verdere stappen te ondernemen.” Dat plan, een voorstel van projectontwikkelaar Ipon uit Temse, lijkt er nu te zijn.

Het recreatiegebied is in twee kavels opgedeeld: een kleinere privégrond en een deel gemeente-eigendom. Ipon heeft het privégedeelte onder opschortende voorwaarden gekocht. Daarop wil het wooneenheden plaatsen. De projectontwikkelaar vraagt de gemeente Waasmunster om te helpen met de vereiste bestemmingswijziging en om akkoord te gaan met het plan dat de firma van het andere deel een park maakt. Enkel dan gaat de verkoop door. Meer nog, Ipon belooft het stuk gemeentegrond in dat geval ook te kopen.

Afbeelding 1: Kadasterplan met gemeente-eigendom (A951d) en privégrond (A950). (bron: Cadgis)
Afbeelding 2: Gewestplan van het recreatiegebied. (bron: Geopunt)

“Twee maanden geleden is het plan in theorie voorgelegd”, zegt een betrokken buurtbewoner die rechtstreeks is benaderd door Ipon. “De projectleider heeft uitgelegd dat hij in september met een praktisch uitgewerkte tekening terugkomt. De bevindingen van de gemeente daarop zullen bepalend zijn voor de toekomst van het recreatiegebied.” De omwonenden vinden het alvast een goed idee. “De huidige camping is niet goed onderhouden. Alle andere vormen van dagrecreatie zouden voor verkeers- en geluidsoverlast zorgen. Door huizen te plaatsen zijn de nadelen minimaal en kan de grond toch nog winstgevend zijn.”

De gemeente wil liever geen toelatingen voor nieuwe woonunits meer uitdelen, vertelt het diensthoofd omgeving. “Het vorige gemeentebestuur stimuleerde de bouw van appartementen. Het nieuwe wil het juist afremmen voor Waasmunster haar landelijk karakter verliest.” Daarom stelt ze een checklist op. Die bekijkt de voorzieningen voor meergezinswoningen binnen een ruimtelijk kader. Pas als aan alle voorwaarden voldaan is, kan de start van een bouw overwogen worden. Wanneer het systeem effectief in werking gaat is onduidelijk. Het plan voor het recreatiegebied kan waarschijnlijk nog aan de lijst ontsnappen.

Ipon wenst voorlopig niet te reageren aangezien de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden.

Een van de vele nieuwbouwprojecten in Waasmunster. (foto: Sam Mossu)

De auteur

Sam Mossu

Profiel E-mail

Tweedejaarsstudent journalistiek. Houdt van video's maken.