Remember…

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp over de grenzen.

Vier studenten journalistiek zoeken in Polen uit hoe de oorlogsgeschiedenis in het land verder leeft. Het controversiële oorlogsmuseum in Gdansk, dat er niet zou mogen zijn volgens de Poolse regering, is de rode draad in de zoektocht naar de ‘juiste’ oorlogsherinneringen.

https://readymag.com/794561

Terug

De auteur

Emma Cottenie

De auteur

Aron De Ketele

De auteur

Tim Hanssens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *