Schepen Hafsa El-Bazioui (Groen): “We onderzoeken of we jeugdverenigingen een voorschot kunnen geven”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - in dialoog.

Scoutskamp SIK | Photo by: Pieter Schacht

 

Gentse jeugdverenigingen die op kamp gaan deze zomer moeten hun vervoer prefinancieren. De stad werkt niet langer samen met de transportfirma die het kampvervoer regelde. Een kampsubsidie moet het financiële leed verzachten. Alleen zullen verenigingen die subsidie pas aan het einde van 2023 krijgen – na de organisatie van zomerkampen, dus. Schepen van Jeugd Hafsa El-Bazioui (Groen): “We kunnen geen budget uitreiken vóór de activiteiten hebben plaatsgevonden.”

De auteur

Laura Pisani

Profiel E-mail

Studente journalistiek