Scouts en Gidsen Vlaanderen focust ondanks crisis op kwetsbare leden

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

algemene vergadering Scouts en Gidsen Vlaanderen; foto: Inne Marreel

 

‘De scouts toegankelijk houden voor financieel kwetsbare gezinnen’ zo luidt het officiële statement bij de goedgekeurde begroting. Op drie december kwamen alle districtscommissarissen, gouwleiding en verbondsleiding samen in Antwerpen om de nieuwe begroting goed te keuren.

Tijdens de algemene vergadering van de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen werd op zaterdag drie december de nieuwe begroting goedgekeurd. In kader van de actuele financiële crisis ligt de focus van Scouts en Gidsen Vlaanderen op het behouden van de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van scouting voor alle leden.

Concrete plannen zijn nog niet gekend, maar één van de prioriteiten is om de verhoging van het lidgeld te beperken. Ook de versterking van het fonds voor Scouting op Maat, een fonds van scouting voor iedereen die het financieel moeilijk heeft door eender welke omstandigheden, staat alvast bovenaan de agenda.

Scouts en Gidsen Vlaanderen telt momenteel meer dan 80.000 leden, verspreid over meer dan vijfhonderd groepen in heel Vlaanderen. Hoewel momenteel slechts 2.000 leden gebruik maken van Scouting op Maat, is er toch een verdubbeling van de cijfers te zien in vergelijking met het aantal leden in 2018.

We willen dat onze jeugdbeweging voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft; in het bijzonder ook wie financieel kwetsbaar is.”

Jan Van Reusel

Scouts en Gidsen Vlaanderen is zich zeer bewust van de impact van de financiële crisis. Zowel op de kosten voor hun eigen organisatie, zoals energiefacturen en loonkosten, als op de draagkracht van gezinnen. “Maar toch willen we de begroting zo richten dat ze blijven waarborgen dat scouting voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft”, aldus Jan Van Reusel, de woordvoerder van de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De auteur

Nette De Schrijver

Profiel E-mail

Tomatensoep maakt mij gelukkig. Redacteur bij Schamper. (zij/haar)