Waarom drinken sommige mensen geen kraantjeswater?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp tekstschrijver.

Koop jij water in flessen of bent je voorstander van kraantjeswater? Een discussie met Spa-waterdrinkers over het al dan niet bestaan van het beste soort water en iemand die jou overtuigt om enkel nog kraantjeswater te drinken, iedereen herkent het wel. Er is een evolutie ontstaan in het kritisch kijken naar eten en drinken en dus ook naar water. Maar hoe sterk verschilt de smaak van water echt en is de bekende opmerking “kraantjeswater smaakt zo vies” wel terecht? Dit alles onderzoek ik voor mijn audio-reportage. Bovendien kijk ik ook of het nodig is om bezorgd te zijn over de kwaliteit van ons kraantjeswater.

0 mensen in België drinken jaarlijks schadelijk kraantjeswater

Het feit dat er in kraantjeswater chloor zit wekt bij sommige mensen argwaan, dat is onterecht. Deze stof wordt slechts in een zeer lage concentratie toegevoegd om bacteriën te doden. De hoeveelheid chloor ligt dus ver beneden de schadelijke maximumnorm. Het is zeker niet nodig om leidingwater te koken voor je het drinkt of gebruikt om maaltijden te bereiden. Velen vergeten namelijk dat je meer chloor in je lichaam hebt na het zwemmen dan nadat je een hele dag kraantjeswater hebt gedronken.

Lood is een andere stof waardoor kraantjeswater door critici als schadelijk wordt aanzien. Sommige huizen hebben een loden waterleiding, die laat je best regelmatig controleren. Vooral voor kinderen kan een te grote inname van lood schadelijk zijn. Daarom mag iedereen kraantjeswater drinken behalve baby's en moeders die borstvoeding geven.  Als je zeker wil zijn kun je de kraan best eerst twee minuten laten lopen (en dat water gebruiken voor andere doeleinden) zodat de leiding wordt gespoeld of eventueel de verouderde leiding laten vervangen.

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat jaarlijks 9000 Belgen gezondheidsrisico’s lopen door het drinken van kraantjeswater dat niet van goede kwaliteit is. Gezondheidsrisico's doelt op het feit dat je er mogelijk ziek van kan worden. In 2015 zouden in heel Europa 22,7 miljoen mensen ongezond kraantjeswater hebben gedronken. In 99,6 % van de controles blijkt het water gezond te zijn. Door een te hoge concentratie aan lood wordt de overige 0,4 % als water van slechte kwaliteit gezien. In vergelijking met andere continenten scoort het Europees water zeer goed. Wereldwijd sterven er jaarlijks anderhalf miljoen mensen aan vervuild drinkwater, geen enkel slachtoffer heeft de Belgische nationaliteit.

Dagelijks wordt kraantjeswater op meer dan zestig verschillende parameters getest om een goede smaak te voorzien. Flessenwater wordt slechts op veertig tot zestig parameters getest.Verder volgt De Belgische wetgeving over waterde Europese reglementering. Voor het water van het openbare net zijn vooral de gewesten verantwoordelijk, in het Vlaamse gewest is dit de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Deze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. De eigenlijke productie en distributie wordt vervuld door de drinkwaterbedrijven en deze hangen af van gemeente tot gemeente. Dit wil dus zeggen dat de smaak wel degelijk kan verschillen als je vergelijkt met water van iemand uit een ander dorp.

Elke dag wordt ons Belgisch kraantjeswater op meer dan zestig verschillende parameters getest om een goede smaak te voorzien. Het water dat we kopen in de supermarkt wordt slechts op veertig tot zestig parameters getest. Voor het water van het openbare net zijn vooral de gewesten verantwoordelijk, in het Vlaamse gewest is dit de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Deze maatschappij meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen en verzorgt het toezicht op de zuivering infrastructuur. De VMM vervult dus de taak van regulator voor leidingwater. De eigenlijke productie en distributie wordt volbracht door de drinkwaterbedrijven zoals De Watergroep en deze hangen af van gemeente tot gemeente. Dit wil dus zeggen dat de smaak van jouw leidingwater wel degelijk kan verschillen van het leidingwater van een ander dorp.</span >

Flessenwater en leidingwater zijn vaak veel gelijkwaardiger dan mensen denkenMarjolein Vanoppen, Ecotoxioloog

Heel vaak komt flessenwater uit dezelfde bron als leidingwater. Een opmerking die hierbij moet worden gemaakt is dat er verschillende soorten flessenwater zijn. Mineraalwater wordt rechtstreeks uit de bron gepompt en in een fles worden gestopt. Bij andere soorten flessenwaters worden er nog stoffen toegevoegd voor ze worden gebotteld. Marjolein Vanoppen wijst op het feit dat mensen die mineraalwater drinken beter oppassen want aangezien dit soort water geen behandeling kreeg bevat deze vaak meer mineralen en zouten dan leidingwater. Ze zijn dan ook niet geschikt voor een dagelijkse consumptie van twee liter.

Beluister hieronder de audioreportage.

Delen

De auteur

Astrid Vlaeminck

Profiel E-mail

Studente journalistiek met een KSA-hart