Stad Gent biedt psychologische hulp aan zwakkeren onder ons.

Binnenkort start de stad Gent met een nieuw project dat de mentale gezondheid van de Gentenaren in het oog moet houden. Vier psychologen zullen de komende tijd gratis consultaties aanbieden in de verschillende wijkgezondheidscentra. Daarnaast gaan er ook een aantal ‘mobiele werkers’ op zoek naar mensen psychische klachten.

De coronacrisis en de bijkomende maatregelen zorgen voor een sociaaleconomische ravage. Na negen maanden begint de gezondheidscrisis op elk van ons door te wegen. Gevoelens van angst, depressie en machteloosheid eisen hun tol, daarom zet de stad vier extra psychologen in die gratis begeleiding zullen geven aan zij die het goed kunnen gebruiken.

Afbeelding door Arnout Cogen

Dat is ook nodig, zegt Sieben Vanhemelryck, student psychologie en covidtracer: ‘Het gebeurt vaak dat mensen uit noodzaak met veel samenwonen. Als zij dan in een kleine ruimte in quarantaine moeten, zorgt dat voor problemen. Dat is niet gemakkelijk voor hen.


Nu stelt zich de vraag of vier psychologen wel genoeg zal zijn om het toenemende aantal klachten te kunnen opvangen. Vanhemelryck reageert: ‘Ik vind het zeker een mooi initiatief, al denk ik dat 4 psychologen niet genoeg is. Om alle mensen die nood hebben aan begeleiding te helpen, zal een grotere inspanning nodig zijn.

Mobiele werkers

Naast de gratis consultaties zullen er ook professionele hulpverleners actief op zoek gaan naar mensen met psychische klachten. Die zullen ingezet worden in drie specifieke wijken, namelijk het Rabot, de Watersportbaan en Nieuw Gent.

De auteur

Arnout Cogen

Profiel E-mail

Hallo! Ik ben Arnout, student journalistiek aan de Arteveldehogeschool.